Bezpieczeństwo pożarowe

Według Światowego Raportu Statystyk Pożarowych tylko na terenie Europy w pożarach zostaje poszkodowanych blisko 150 tysięcy osób rocznie. Walkę z żywiołem, jakim jest ogień należy rozpocząć od właściwego doboru materiałów budowlanych, zapobiegających rozprzestrzenianiu się pożaru.

Okazuje się, że efektywność popularnych alarmów przeciwpożarowych zależy od drożności dróg ewakuacyjnych. Z kolei zautomatyzowane systemy gaśnicze są kosztowne i nie znajdują zastosowania wszędzie tam, gdzie występuje ryzyko pożaru. Kluczowe jest użycie materiałów budowlanych, wykończeniowych, które zatrzymają ogień u jego źródła. Dobry materiał izolacyjny zapewnia zaporę dla płomieni w miejscu przejścia rur przez ściany oraz stropy – obszary newralgiczne w konstrukcji budynku. Taka izolacja termiczna cechuje się niskim poziomem przewodnictwa cieplnego oraz łatwością montażu, co gwarantuje dostępność w formie otuliny, rolki lub masy uszczelniającej.

Całość artykułu jest dostępna na: www.budnet.pl