Bezpieczeństwo aplikacji ważniejsze niż ich dostępność

pixabay.com
pixabay.com
Po raz pierwszy w historii badań nad rolą, jaką aplikacje mają spełniać w przedsiębiorstwie, zapewnienie bezpieczeństwa wyprzedziło poprawę jakości pracy. Tak wynika z badania przeprowadzonego przez firmę F5 Networks „2017 State of the Application Delivery”. Oznacza to, że rosnąca liczba ataków cyberprzestępców powoduje zwiększenie świadomości użytkowników sieci, którzy liczą już nie tylko na użyteczność aplikacji, ale również na zapewnienie bezpieczeństwa jej używania.

Przeciętna organizacja planuje w 2017 roku wdrożyć średnio około osiemnastu usług aplikacyjnych, to aż o sześć więcej niż w roku poprzednim. Jak wskazuje badanie firmy F5 Networks, szybkość wdrożenia oraz dostępność zostały uznane za mniej istotne niż ogólne bezpieczeństwo aplikacji.

Wśród najważniejszych usług zapewniających bezpieczeństwo wymieniono firewalle sieciowe, antywirusy oraz usługi SSL VPN. Badanie przeprowadzone zostało na ponad dwóch tysiącach przedstawicieli obszaru IT, sieci i usług aplikacyjnych. Widać więc wyraźnie, jak obecne zagrożenia cyberterrorystyczne wpływają na świadomość użytkowników sieci. Zapewnienie cyberbezpieczeństwa z roku na rok zyskuje na ważności. Zespoły ds. zapewnienia bezpieczeństwa rozszerzają swoją działalność poza tradycyjne firewalle czy dotychczas stosowane rozwiązania, zdając sobie sprawę z faktu, iż ataki przestępców są coraz bardziej wyrafinowane i dotychczasowe środki bezpieczeństwa powoli przestają zdawać egzamin.

Zdaniem specjalistów to bardzo pozytywny trend, który należy upowszechniać poprzez edukację i uświadamianie użytkowników, przede wszystkim pracowników firm. Jak wskazuje badanie, ponad połowa ankietowanych uważa, iż to pracownicy i ich zachowanie w sieci jest największym wyzwaniem dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa organizacji. Ponad 30% uważa z kolei, iż wyzwaniem jest niedostateczny poziom kompetencji w zakresie bezpieczeństwa IT, jak również niedostateczna liczba szkoleń w tym obszarze. Inne, kluczowe wyzwania, na jakie wskazano w badaniu to coraz większe wyrafinowanie ataków (64% badanych) oraz niedocenianie następstw ataku i niestosowanie się do przyjętych dobrych praktyk (53%).

Niemal połowa badanych uważa, iż w najbliższych latach prywatne chmury obliczeniowe odegrają strategiczną rolę w funkcjonowaniu przedsiębiorstw. Również połowa badanych planuje rozwój w tym obszarze, a 75% deklaruje, iż wszystkie aplikacje, z których korzysta organizacja, znajdą się w chmurze do końca 2017 roku. Stąd też bardzo duże zainteresowanie spełnianiem wymagań bezpieczeństwa przez rozwiązania chmurowe, które zyskują coraz bardziej na popularności względem rozwiązań serwerowych. Według 61% respondentów, chmura powinna zapewniać ten sam poziom bezpieczeństwa oraz możliwości audytowania jak usługi serwerowe. Pokazuje to, iż właściciele przedsiębiorstw widzą coraz większe zagrożenie w potencjalnych zakłóceniach działalności firmy, spowodowanych atakiem hackerskim lub wyciekiem danych.

Dążenie do wprowadzania nowoczesnych rozwiązań w obszarze IT, idące w parze ze zwiększaniem poziomu bezpieczeństwa aplikacji, świadczy o dojrzałości użytkowników sieci. Oznacza to również, iż początkowy zachwyt nad możliwościami, jakie niosą rozwiązania chmurowe, ustępuje na rzecz zdroworozsądkowego myślenia w kategorii bezpieczeństwa. Ważne jednak, by takie podejście charakteryzowało nie tylko osoby kierujące organizacjami, ale również wszystkich pracowników.

Źródło

nf.pl