Bezkonkurencyjne CV w branży IT

 Bezkonkurencyjne CV w branży IT
Według danych GUS 45 proc. dużych firm ma trudności z zatrudnieniem specjalisty z zakresu IT. Szanse informatyka na znalezienie pracy znacznie wzrastają, jeżeli CV, które wysyła jest faktycznym odzwierciedleniem jego umiejętności i zainteresowań. Jak przygotować CV, by już w fazie wstępnej przekonać pracodawcę?

W badaniu „Wykorzystanie technologii informacyjno- (tele)komunikacyjnych w przedsiębiorstwach i gospodarstwach domowych w 2013 r.” Główny Urząd Statystyczny podaje, że aż 45 procent dużych firm (pow. 250 pracowników) napotyka trudności przy zatrudnianiu specjalistów IT. Najciężej zatrudnić informatyka w województwie mazowieckim, gdzie 13 procent firm wskazuje na problemy przy rekrutacji. Nieco lepiej jest w dolnośląskim (12 proc.) i pomorskim (9 procent). Najbardziej „bezproblemowym” województwem jest świętokrzyskie, gdzie tylko 4 firmy na 100 borykają się z trudnościami przy rekrutacji.

Jakie informacje powinno zawierać profesjonalne CV?

Znajomość systemów i technologii – dla przyszłego pracodawcy bardzo ważna jest informacja, w jakim stopniu informatyk opanował poszczególne programy i języki programowania. Dlatego warto określić to w sposób precyzyjny. Można opisać znajomość poszczególnych programów w skali od 1 do 10. Lepiej jednak unikać rozwlekłych i drobiazgowych opisów.

Doświadczenie zawodowe - informacje odnośnie znajomości programów będą bardziej wiarygodne jeśli dodamy przykłady naszych dotychczasowych dokonań zawodowych, czyli np. informacje o programach czy aplikacjach, które stworzyliśmy, lub braliśmy udział w ich powstaniu. Czym innym jest bowiem znajomość teoretyczna, a czym innym faktyczne doświadczenie przy tworzeniu własnych projektów. Warto pochwalić się, co do tej pory się zrealizowało. Tego typu informacje są niezwykle cenne dla naszego pracodawcy, dają bowiem możliwość oceny praktycznych umiejętności kandydata na podstawie jego pracy.

Zainteresowania zawodowe – w CV informatyka mile widziane są również informacje o dodatkowych projektach powiązanych z zawodem. Drobne aplikacje, własny blog lub aktywność na branżowym forum pokazują, że IT to nie tylko praca, lecz także pasja.

Linki – czasem trudno jest zmieścić wszystkie swoje aktywności zawodowe na dwóch stronach CV, wtedy dobrym rozwiązaniem wydaje się umieszczenie linków do najciekawszych projektów, które się zrealizowało. Poza tym można dodać linki do profilu zawodowego w portalach typu LinkedIn, GoldenLine, lub na własnej stronie internetowej.

Kursy i szkolenia – w dobrze sformułowanym CV powinny znaleźć się informacje o branżowych kursach i szkoleniach. Oprócz szkoleń, w których uczestniczyliśmy, warto napisać o szkoleniach, w których występowaliśmy jako prowadzący. To dowodzi dużego doświadczenia i specjalizacji w danej dziedzinie, potwierdza tzw. soft skills - komunikatywność, wystąpienia publiczne.• Hobby - rzadko który programista umieszcza informacje o swoim hobby w CV. Warto jednak o nim napisać choćby było najbardziej nietypowe, np. sędziowanie ogólnopolskich zawodów marynistycznych. Te – z pozoru – drobne wzmianki wyróżniają CV, dając dodatkowy temat do rozmów.

Podsumowanie zawodowe – to trend, który coraz częściej zastępuje list motywacyjny. Podsumowanie zawodowe to nic innego jak kilkuzdaniowy opis najważniejszych atutów, aspiracji i celu zawodowego kandydata.

Wiedza, zainteresowania i chęć rozwoju

Eksperci przewidują, że zapotrzebowanie na specjalistów IT pozostanie na tym samym poziomie, zmieni się jednak rozkład umiejętności najbardziej pożądanych przez potencjalnych pracodawców. Dlatego też w CV potencjalnego kandydata nie może zabraknąć rzetelnych informacji na temat faktycznej znajomości poszczególnych aplikacji. Z dobrze przygotowanego CV powinno jasno wynikać w jakiej dziedzinie informatyk jest najlepszy (wsparcie techniczne, usługi sieciowe, zarządzanie projektami czy administracja bazami danych) oraz jakie są jego zainteresowania i kierunki, w których chciałby się rozwijać na swojej drodze zawodowej.

Źródło

dotpr.netpr.pl