Bez wizji ani rusz

 Bez wizji ani rusz
Są wizje rewolucyjne i przełomowe (np. Ford i jego samochody, przenośne magnetofony, telefony komórkowe, bankowość internetowa, itp.). Są także wizje o mniejszym zasięgu społeczno-gospodarczym, np. "Ja na fotelu prezesa". Jakakolwiek by nie była - wizja rozwoju firmy pomaga opracować strategię działania i zmotywować zespół, którym się zarządza.

Aby wizja spełniła rolę drogowskazu dla zarządzających, powinna precyzyjnie określać wspólny docelowy obraz firmy oraz przedstawiać konkretne liczby, dane i fakty podpierające każdy jego element. W stworzeniu wizji pomocne mogą być następujące pytania: Jaką ścieżkę rozwoju obrać? Zmienić obecną ofertę produktową, czy jest zadowalająca? Na jakich rynkach konkurować i kto jest naszym klientem docelowym? Czy infrastruktura technologiczna jest odpowiednia? Warto zastanowić się nad tymi aspektami, gdyż może to pomóc obrać właściwy kierunek. A dlaczego wizja firmy jest tak ważna? Powodów jest przynajmniej kilka:

• Pomaga motywować - wizja stanowi źródło motywacji pracowników. Jeśli zostanie im przedstawiony jasny obraz strategicznej wizji łącznie z zyskami, które ze sobą niesie, prawdopodobieństwo zjednoczenia się w dążeniu do wspólnego celu będzie dużo większe. Dobrze sformułowana wizja pozytywnie wpływa więc na atmosferę panującą w firmie.

• Przejrzysty komunikat w stronę klientów – dobra wizja strategiczna jest także jasnym komunikatem dla interesantów. Jest zatem narzędziem marketingu i Public Relations.

• Ułatwia wprowadzenie zmian – wizja nie tylko ukierunkowuje działania przedsiębiorstwa, ale też pomaga zweryfikować zgodność bieżących działań z długofalowymi celami – zarówno jeśli chodzi o działania całej firmy, jak i poszczególnych jej struktur. Następnie stymuluje do zmian w celu dążenia do sukcesu.

Cechy dobrej wizji

Nie każda wizja firmy spełni swoje zadanie, zadziała w sposób pozytywny. Jaka zatem powinna być?

realistyczna i ambitna jednocześnie – jedynie ambitna i realna wizja potrafi autentycznie i silnie zmotywować do działania. Zbyt nierealna staje się dalekim marzeniem, nieambitna – nie stanowi wyzwania i nie zwraca uwagi.

prosta i konkretna – ogólna część wizji wyrażona w kilku zdaniach, część szczegółowa głównie w postaci liczb

dostosowana do organizacji – biorąca pod uwagę możliwości i ambicje firmy oraz jej pracowników

sformułowana w sposób pozytywny – z użyciem słów podkreślających pozytywny aspekt wizji.

Źródło

egospodarka.pl