Benefity dla pracowników – jakie są i jakich się żąda

Obecnie najpopularniejszymi benefitami przyznawanymi pracownikom są: opieka medyczna, zajęcia sportowe, służbowy telefon oraz szkolenia i kursy zawodowe. Są one również najbardziej pożądane wśród pracowników, którzy jeszcze ich nie otrzymują.

Wprowadzenie benefitów wpłynęło na wzrost atrakcyjności miejsc pracy przy jednoczesnym ograniczeniu kosztów. Z raportu „Świadczenia dodatkowe w oczach pracowników w 2013 roku” wydanego przez Sedlak & Sedlak w 2012 roku wynika, że 66% badanych pracowników odpowiedziało, że ich firmy oferują benefity. W roku 2013 odpowiedziało tak już 75% pracowników.

W Polsce do najpopularniejszych dodatkowych świadczeń należą: pakiety podstawowej opieki medycznej, zajęcia sportowe, telefon służbowy do użytku prywatnego oraz szkolenia i kursy zawodowe. Na liście dziesięciu najczęściej przyznawanych świadczeń dodatkowych zabrakło prywatnej opieki stomatologicznej, zwrotu kosztów dojazdów oraz biletów wstępu na wydarzenia kulturalne, które z kolei pojawiły się w rankingu najbardziej pożądanych przez pracowników benefitów.

Pracownicy firm, które nie korzystają z programu świadczeń dodatkowych, chcieliby otrzymywać benefity, wśród których znowu pojawiła się opieka medyczna, a w następnej kolejności zajęcia sportowe, szkolenia i kursy zawodowe. Mimo że firmy te oferują telefony lub komputery służbowe, to nie są to świadczenia aż tak atrakcyjne dla zainteresowanych. Wielu pracowników nie traktuje telefonu i komputera jak benefitu, tylko jako narzędzie pracy.

Najmniej popularnym świadczeniem dodatkowym okazały się wyjazdy integracyjne. Nie znalazły się one nawet na liście najbardziej pożądanych benefitów przez pracowników.

Źródło

Jakie benefity otrzymują, a jakie chcieliby otrzymywać pracownicy?