Benchmarking logistyczny w sieci

Od września można korzystać z ogólnodostępnej platformy benchmarkingowej, dzięki której w łatwy i szybki sposób można gromadzić, monitorować i porównywać wskaźniki dotyczące logistyki.

LogiBar.net, bo o nim mowa, jest narzędziem, które według twórców ma pomóc przedsiębiorstwom chcącym monitorować swoje procesy logistyczne i na bieżąco kontrolować wartości KPI oraz poziom obsługi klientów na tle porównywalnych firm z danej branży czy grupy towarowej. W przeciwieństwie do innych narzędzi tego typu, LogiBar ma być nieskomplikowany i adekwatny do potrzeb polskiego rynku.

Pomysł, którego autorami są Instytut Logistyki i Magazynowania oraz Związek Pracodawców ECR Polska daje możliwość szybkiej, rzetelnej i bezpiecznej oceny efektywności procesów logistycznych. Dane dostępne są z poziomu przeglądarki. Każdemu użytkownikowi korzystającemu z platformy prezentowane są wyłącznie informacje o jego firmie na tle średniej dla branży lub grupy towarowej. Dane w raportach prezentowane są w formie zagregowanej, a dodatkowo średnia wartość udostępniana jest dopiero po osiągnięciu minimalnej liczby 5 wprowadzonych wartości danego wskaźnika.

Źródło

Chcesz monitorować procesy logistyczne w swojej firmie?