Bartosz Górczyński nowym Chairman of the itSMF International Executive Board

 Bartosz Górczyński nowym Chairman of the itSMF International Executive Board
Podczas ostatniego posiedzenia itSMF IEB, które odbyło się w dniach 11-13.02.2014, Bartosz Górczyński, prezes itSMF Polska wybrany został na nowego Przewodniczącego Zarządu itSMf International. Zastąpi na tym stanowisku Marianne Billington.

Bartosz Gorczyński sprawuje funkcję Prezesa Zarządu itSMF Polska. Jest absolwentem Instytutu Informatyki Wydziału Elektroniki Politechniki Warszawskiej. Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu usługowymi organizacjami IT, organizacjami obsługi klienta, zarządzaniu procesami i jakością. Zarządzał złożonymi projektami i organizował procesy zarządzania usługami IT w wielu firmach polskiego rynku IT. Jest jednym z inicjatorów i założycieli Help Desk Institute w Polsce. W 2004 roku został wybrany do pierwszego Zarządu itSMF Polska. Mocno zaangażowany w promowanie ITIL I ITSM w Polsce i na świecie. Reprezentuje Polskę w IPESC (International Publications Executive Sub Committee)

W 2012 roku dołączył do Zarządu itSMF International. Objął wtedy stanowisko Dyrektora Publikacji.

Gratulujemy Bartoszowi Górczyńskiemu objęcia tak ważnego stanowiska w międzynarodowych strukturach itSMF. Sukces ten pokazuje, że jego działania w zakresie promocji podejścia ITSM w Polsce i na świecie zostały docenione przez środowisko międzynarodowe.

O itSMF

itSMF to stowarzyszenie, którego celem jest promowanie najlepszych praktyk w zakresie zarządzania usługami IT (IT Service Management) oraz dostarczanie swoim członkom możliwości zdobywania i dzielenia się doświadczeniami i wiedzą praktyczną w zakresie organizacji i doskonalenia procesów IT.

itSMF w Polsce, podobnie jak na całym świecie, jest inicjatywą otwartą na wszystkich ekspertów ITSM, zarówno z organizacji wewnętrznych jak i komercyjnie świadczących usługi IT.