Barometr Rynku Pracy – raport

 Barometr Rynku Pracy – raport
Z trzeciej edycji Barometru Rynku Pracy przygotowanego przez Work Service S.A. wynika, że 2015 rok będzie dobrym okresem dla polskiego rynku pracy. Zdecydowana większość pracodawców, bo aż 81%, planuje otrzymać obecny poziom miejsc zatrudnienia. Jedynie 6% myśli o redukcji etatów, a 25% firm w najbliższym kwartale planuje rekrutacje na nowe stanowiska.

Pomimo tych pozytywnych danych, ponad jedna czwarta (28%) Polaków obawia się utraty pracy w tym roku. To znacznie wyższy wynik niż w roku poprzednim, kiedy zwolnienia obawiało się 16% zatrudnionych. 48% ankietowanych wskazujący taki wynik są zatrudnieni na umowę zlecenie lub o dzieło.

W porównaniu do ubiegłego roku, mamy do czynienia z mniejszą rozbieżnością pomiędzy pracownikami a firmami w zakresie polityki płacowej. W 2013 roku podniesienia poziomu wynagrodzenia oczekiwało 38% zatrudnionych, w 2014 – 49%, a w 2015 roku – już 56%. 14% pracodawców zamierza oczekiwania płacowe swoich pracowników spełnić, co jest najlepszym wynikiem od trzech lat.

Źródło

Nowe miejsca pracy w 2015 – co czwarta firma planuje rekrutacje