BYOD – jeden z najważniejszych trendów IT

BYOD to rozwiązanie umożliwiające pracę na własnych urządzeniach mobilnych. Trend ten jest bardzo popularny na Zachodzie. W Polsce również zyskuje coraz więcej zwolenników. Sceptycy obawiają się, że taki sposób pracy zwiększy ryzyko niekontrolowanych wycieków danych firmy. Czy słusznie?

Gwałtowny rozwój technologii konsumenckiej elektroniki sprawił, że od pracodawców oczekuje się coraz większych zmian. BYOD (Bring Your Own Device - przynieś swoje własne urządzenie) to pomysł polegający na używaniu w miejscu pracy prywatnych urządzeń pracowników. Trend ten to zielone światło dla mobilności i urządzeń uniwersalnych. Badania jasno pokazują, że coraz więcej pracowników chce pracować na wybranych przez siebie urządzeniach. Podczas zakupu tabletów, smartfonów czy laptopów, zwracają oni uwagę na to, by urządzenia te były przydatne przy wypełnianiu obowiązków zawodowych. Moda na BYOD najwyraźniej widoczna jest obecnie w USA - szacuje się, że tamtejsi pracownicy korzystają w pracy z ok. 71 mln prywatnych urządzeń (według Cisco, do 2016 r. liczba ta zwiększy się do 108 mln, z tym, że w tym czasie na prowadzenie wysuną się Chiny z wynikiem 166 mln). Wykorzystywanie prywatnych urządzeń mobilnych w pracy jest obecnie powszechną praktyką wśród młodych ludzi na całym świecie. Dotyczy to zwłaszcza tzw. Generacji Y – ludzi, którzy nie pamiętają świata bez telefonów komórkowych i często nie wyobrażają sobie życia bez serwisów społecznościowych i technologii. Tendencja ta jest także bardzo popularna w Polsce.

Zalety

Rozwiązanie BYOD zwiększa mobilność pracowników. Mogą oni wykonywać czynności zawodowe poza firmą. Może to wpłynąć pozytywnie na ich produktywność i satysfakcję zawodową. Badania pokazują, że korzystanie z prywatnych urządzeń pozwala pracownikom zaoszczędzić nawet 81 minut tygodniowo. Według badań, pracownicy chcą pracować na ulubionym sprzęcie, dostosowanym do ich indywidualnych potrzeb. Pragną też mieć dostęp do wszystkich aplikacji i nowoczesnych kanałów porozumiewania się. W zamian są skłonni wykonywać część pracy w domu. Dzięki BYOD zyskuje też pracodawca. Eksperci Cisco wyliczyli, że rozsądnie zaplanowana i odpowiednio wdrożona polityka BYOD, może przynieść firmie oszczędności na poziomie 1,6 tys. USD (przeliczano wartość czasu pracy danej osoby).

Zagrożenia

Jeśli zdecydujemy się wprowadzić model BYOD, musimy mieć świadomość czyhających zagrożeń. Pozwolenie na korzystanie z własnych, prywatnych tabletów czy laptopów zwiększa ryzyko niekontrolowanego przepływu danych firmowych. Jak je zminimalizować? BYOD wymaga zdefiniowania na nowo zasad dostępu do danych oraz procedur bezpieczeństwa. Każda firma, która będzie próbować wdrażać koncepcję BYOD, powinna ustalić reguły, prawa i obowiązki pracowników w zakresie używania prywatnych urządzeń mobilnych w pracy. Pracodawca może wymusić stosowanie odpowiednich zabezpieczeń w postaci szyfrowania nośników pamięci, zabezpieczania transmisji danych, czy wymogów uwierzytelniania urządzeń zgodnie ze standardami i technologiami wykorzystywanymi w korporacji. Innym przykładem może być zobligowanie pracownika do zainstalowania aplikacji antywirusowej czy programu, który w przypadku utraty urządzenia pozwoli na skasowanie zapisanych na nim danych na odległość. Dodatkowo linki udostępniające dane firmy mogą zostać opatrzone datami ważności lub hasłem, co zapewni im ochronę na wypadek, gdyby trafiły w niepowołane ręce. Dobrym rozwiązaniem są też udostępnione za pośrednictwem chmury wspólne foldery ułatwiające i przyspieszające współpracę pomiędzy zespołami i ekipami projektowymi.

Źródło