Autonomiczne pojazdy już nie tylko w komiksach

 Autonomiczne pojazdy już nie tylko w komiksach
Każdy z nas pamięta z dzieciństwa filmy i komiksy o super bohaterach, którzy poruszali się po mieście w niesamowitych maszynach, inteligentnych samochodach, które nie tylko same się prowadziły, ale również i rozmawiały z pasażerami. Takie obrazki już niedługo mogą stać się rzeczywistością, co więcej wielu miejscach na świecie są już widziane na co dzień. Czy niegdysiejsze science fiction staje się true life?

Wszystko na to wskazuje. Pojazdy sterowane automatycznie, czyli tzw. AVG (ang. Automated Guided Vehicle) są z powodzeniem wykorzystywane w wielu przedsiębiorstwach logistycznych, w których istnieje potrzeba przyspieszenia i zautomatyzowania transportu towarów. Największe wykorzystanie tego typu pojazdy najczęściej spotkać można na liniach produkcyjnych i w magazynach, gdzie łatwo jest kontrolować ruch pieszych.

Postęp idzie jednak dalej. Stopniowo zaczyna się wykorzystywać pojazdy autonomiczne w przestrzeni publicznej. Niemieckie przedsiębiorstwa testują zautomatyzowany transport samochodowy pomiędzy halami i magazynami, oddalonymi od siebie często nawet o kilka kilometrów. Jeszcze dalej poszła jedna z niemieckich firm, która stworzyła tzw. ciężarówkę jutra. Pojazd poruszał się z prędkością do 80 km/h po jednym z pasów autostrady, tylko z niewielką pomocą prawdziwego kierowcy.

Według danych Międzynarodowego Zrzeszenia Robotyki, sprzedaż pojazdów autonomicznych w 2013 roku zwiększyła się o 70 % w porównaniu z rokiem 2012. Świadczy to o rosnącej popularności AVG, m. in. z uwagi na zmniejszoną kolizyjność, przyspieszenie wykonywanych prac, a także zaoszczędzenie na kosztach utrzymania zawodowych kierowców. Nie ulega wątpliwości, że ta technologia wymaga jeszcze wiele pracy i udoskonalenia, jednak z pewnością nie możemy już jej traktować jako technologii przyszłości. Rozwija się ona na naszych oczach.