Audyt językowy – skuteczne zarządzanie kompetencjami językowymi w firmie

 Audyt językowy – skuteczne zarządzanie kompetencjami językowymi w firmie
Raport opracowany przez Dyrekcję Generalną ds. Edukacji i Kultury wykazuje, że pracownicy biegle posługujący się językami obcymi mają znaczny wpływ na wzrost eksportu i powodzenie transakcji z zagranicznymi kontrahentami. Pracodawcy poszukują więc specjalistów ze znajomością języków lub dofinansowują szkolenia językowe. Jednak trafna ocena kompetencji językowych kandydatów stanowi dla działów HR niemałe wyzwanie.

Znajomość języków, a szczególnie angielskiego, na poziomie minimum B2 stanowi dziś standardowy wymóg rekrutacyjny. Ważne, by obiektywnie sprawdzić tę kompetencję. Często pracownik podnosi swoje kwalifikacje językowe, by lepiej wypaść w procesie rekrutacyjnym. Jeśli już przejdzie do etapu rozmowy, przygotowuje się z odpowiedzi na temat czasu wolnego – jest to najczęstszy temat sprawdzający kompetencje językowe. Niestety, wtedy podczas zagranicznej rozmowy z kontrahentem nie potrafi sobie poradzić. Kolejną pułapką dla pracodawcy może okazać się certyfikat, Zawsze należy sprawdzić datę jego wystawienia. Jeśli od tego momentu osoba rekrutowana nie utrwala znajomości języka, po dwóch latach taki dokument nie jest odzwierciedleniem poziomu zaawansowania językowego.

Często zdarza się, że inwestowanie firmy w szkolenia językowe dla pracowników nie przynosi żadnych efektów. Pracodawcy działają w tej kwestii coraz ostrożniej, większą wagę przykładają do kontroli efektywności. Najlepiej sprawdzić wiedzę kursantów przed rozpoczęciem szkolenia. Warto określić punkt startowy, od którego będziemy mogli zmierzyć efektywność kursów językowych. Wtedy łatwiej dopasować cel i intensywność szkolenia, a także odpowiednio skonstruować budżet. Świadomość, że postępy są regularnie sprawdzane przez pracodawcę, działa motywująco na uczestników szkoleń - wiedzą, że firma traktuje naukę języków poważnie, a proces kształcenia jest przemyślany i usystematyzowany.

W dużych firmach niezastąpiony jest audyt językowy – zaawansowane narzędzie diagnostyczne, które usprawnia zadania HR. Dobry audyt musi być przeprowadzony przez specjalistów oraz być dostosowany do potrzeb danej firmy. Wyniku audytu powinny być przedstawione w formie raportu, opartego na opisie poziomów według skali Rady Europy (CEF – Common European Framework). Na podstawie tych standardów należy ustalić cele szkoleń oraz mierzyć efekty. Taki audyt pozwoli rekrutować osoby o odpowiednim poziomie języka, poznać rzeczywiste kompetencje i efektywnie zarządzać szkoleniami. Trafna diagnoza i odpowiednio zaplanowany proces nauczania z pewnością przyniosą oczekiwane rezultaty: zwiększenie liczby klientów, dobrze dobrany zespół oraz skuteczną komunikację z całym światem.

Źródło

HRstandard.pl