Assessment Center – skuteczna metoda rekrutacji

 Assessment Center – skuteczna metoda rekrutacji
Badania pokazują, że Assessment Center jest jednym z najskuteczniejszych, a zarazem najrzadziej wykorzystywanych narzędzi w procesie rekrutacji. Powszechnie wiadomo, że siłą każdego przedsiębiorstwa nie są nowe technologie, ale ludzie.

Assessment Center to nowoczesna metoda stosowana w procesie rekrutacji, pozwalająca na ocenę potencjału kandydata. Zadaniem osoby ubiegającej się o dane stanowisko jest udział w symulacji pewnych zdarzeń, pojawiających się w pracy zawodowej. Na tej podstawie niezależni obserwatorzy oceniają predyspozycje i umiejętności kandydatów. Uzyskane wyniki są porównywane do wcześniej założonych wymagań. Podczas Assessment Center badanych jest zazwyczaj 5-7 kompetencji, mogą to być np.: wiedza, doświadczenie, motywacja, osobowość, poziom intelektualny, poglądy, zainteresowania. Do oceny kandydatów wykorzystywane są ćwiczenia indywidualne i grupowe, np. dyskusje, studia przypadków, prezentacja na forum grupy.

Stosowanie metody Assessment Center przynosi najwięcej korzyści w przypadku, gdy firma poszukuje kandydata, który ma objąć wysokie stanowisko, bądź kiedy istnieje konieczność oceny wielu kandydatów w szybkim czasie. Oczywiście, metoda ta doskonale sprawdzi się w sytuacji, kiedy przedsiębiorstwo potrzebuje dobrze dopasowanych osób na dane stanowisko. Koszty przeprowadzenia Assessment Center są uzależnione od firmy konsultingowej, która przeprowadzi badanie. Najczęściej jednak ceny wahają się od 2 000 do 5 000 zł.

Źródło