Ankieta wykazuje spadek efektywności projektów

Każdego roku Instytut Zarządzania Projektami przeprowadza ogólnoświatową ankietę wśród kierowników projektów i programów. Od 2008 roku procent projektów, które zakończyły się osiągnięciem ustalonych na początku celów spadł z 72% do 62%.

Ankieta IZP zbiera poglądy 800 liderów zarządzania projektami i pracowników z Ameryk, Europy, Środkowego Wschodu, Afryki, Azji i Pacyfiku.

Tegoroczne raporty podkreślają straty, wynikające ze słabych rezultatów projektów. Szczegółowej analizie poddanoróżnice pomiędzy organizacjami odnoszącymi sukces a tymi, które sukcesu nie odnoszą. Dla bardziej udanych organizacji więcej niż 80% projektów kończy się sukcesem, w ustalonym wcześniej czasie i budżecie; dla mniej pomyślnych organizacji mniej niż 60 projektów kończy się sukcesem. IZP zidentyfikował 3 główne powody, dla których organizacje dzielą się na te bardziej i mniej pomyślne: rozwój talentu, standaryzacja i zgodność ze strategią organizacji.

  • Rozwój talentu - Konsekwentny, ciągły trening i rozwój kierowników projektów, uzupełniony zdefiniowaną ścieżką kariery i implementacją wydajnych narzędzi oraz technik zarządzania projektami.
  • Standaryzacja - Adopcja standardowych praktyk, prowadząca do wydajnego użycia zasobów, z naciskiem na zwierzchnictwo, innowacje i dostawy.
  • Zgodność strategii - Zgodność celów projektu i programu, zintegrowana realizacja korzyści oraz wysoki poziom zręczności organizacyjnej to czynniki, występujące w organizacjach częściej odnoszących sukces.


Źródło

www.focus-on-training.co.uk