Analityka dla biznesu

W XXI wieku właściciele firm nie są skazani na wróżenie z fusów. Mogą korzystać z systemów, służących do analizy konkretnych danych i w oparciu o nie, konstruować swoje biznesowe plany i budować przewagę nad konkurencją.

Analityka z powodzeniem jest wykorzystywana do celów biznesowych. Przed podjęciem ważnych decyzji, przedsiębiorcy coraz częściej korzystają z takich narzędzi jak: Business Intelligence oraz Competitive Intelligence.

W służbie biznesu

Business Intelligence to oprogramowanie wspomagające analizę danych biznesowych. Aplikacja dostarcza wiele raportów i analiz, zarówno tych cyklicznych, jak i służących realizacji określonego celu. System może też wyliczać kluczowe wskaźniki efektywności działania przedsiębiorstwa (ang. Key Performance Indicators), na podstawie których stawia się hipotezy, po czym weryfikuje się je poprzez wykonywanie szczegółowych "przekrojów". Z oprogramowania Business Intelligence najczęściej korzystają menedżerowie wyższego szczebla, kierownicy i menedżerowie projektów. Najczęściejspotykane odmiany systemów zaliczanych do BI to:Prześwietlić konkurencję

Business Intelligente służy do analizy danych w firmie, natomiast Competitive Intelligence to aplikacja obejmująca otoczenie biznesowe, w tym również konkurencję. – Oprogramowanie Business Intelligente pozwoli przedsiębiorcom odpowiedzieć na pytania typu – "gdzie jesteśmy", "jakie rezultaty mieliśmy rok temu". Z kolei Competitive Intelligence jest skierowane na analitykę świata zewnętrznego. Dzięki aplikacji menedżerowie będą wiedzieli, co dzieje się na rynku, jakie kroki podjąć, żeby wyprzedzić konkurencję – tłumaczy Michał Grochowski z Oracle Polska. Czego dowiemy się dzięki wykorzystaniu systemu CI? Poznamy cele i plany konkurencji, dowiemy się jaka jest wartość inwestycji, dostaniemy dane makroekonomiczne, ale też te, dotyczące przychodów i zadłużenia. Competitive Intelligence to jednak nie tylko analiza konkurencji. Dzięki aplikacji, przedsiębiorcy mogą dowiedzieć się, jak postrzegają ich konsumenci.

Wyciągnąć właściwe wnioski

Zaostrzająca się konkurencja oraz coraz bardziej nieprzewidywalny rynek powinny generować popyt na rozwiązania BI oraz CI. Systemy analityczne najbardziej popularne są obecnie w branży finansowej. Coraz częściej jednak wykorzystywane są też w innych sektorach gospodarki np. farmaceutyce, energetyce czy przemyśle. Aby efektywnie eksploatować narzędzia Business Intelligence i Competitive Intelligence, należy stworzyć dobrą hurtownię danych, pozwalającą na ujednolicenie informacji zgromadzonych z różnych systemów informatycznych. Dane mogą dostarczyć wielu przydatnych informacji. To od właścicieli firm zależy jednak, jak tę wiedzę wykorzystają. Oni muszą wyciągnąć wnioski i podjąć decyzje. Jeśli będą one trafne, mogą skutecznie zwiększyć efektywność i konkurencyjność swojej firmy, a stąd już tylko krok do sukcesu.

Źródło

Magazyn Businessman.pl, Nr 1-2, Luty 2013