Akademia Monitoringu Wizyjnego o ustawie dotyczącej systemów CCTV

Pojawiły się kontrowersje związane z wykorzystaniem kamer CCTV. Są one wynikiem regulacji prawnych dotyczących systemów monitoringu wizyjnego.

Zostały przygotowane propozycje standardów działania systemów CCTV w miastach, w sklepach, w portach lotniczych, na dworcach kolejowych i w zakładach pracy. Inicjatorami propozycji są specjaliści z Akademii Monitoringu Wizyjnego.

Zdaniem Akademii Monitoringu Wizyjnego mechanizmy kontrolne, które zapewnią demokratyczne wykorzystanie systemów CCTV dotyczą rejestracji systemów monitoringu wizyjnego, zasad prowadzenia obserwacji i rejestracji obrazu, standardów określających ochronę, kopiowanie, niszczenie oraz dostęp do nagrań, obowiązku informowania o nadzorze, kontroli legalności i proporcjonalności systemu CCTV czy odrębnej rejestracji dla systemów CCTV, które przetwarzają dane. Zostały opracowane również propozycje standardów przechowywania i przekazywania nagrań, publikowania ich w internecie w celu identyfikacji sprawcy, tworzenia nagrań szkoleniowych.

Zespół Akademii Monitoringu Wizyjnego przedstawia pomysły na funkcjonowanie systemów CCTV w miastach. Szczególne relacje na linii obywatel - władza powodują, że większa odpowiedzialność spoczywa na samorządach, strażach miejskich i na policji niż na prywatnych użytkownikach systemów. Rodzi to konieczność wprowadzenia dodatkowych wymagań, które dotyczą standardów pracy kierownika, operatorów, środowiska i stanowisk do prowadzenia obserwacji, zapewnienia skutecznej i szybkiej reakcji na zdarzenia wykrywane przez operatorów, płynnego przepływu informacji oraz szkoleń personelu.

Zespół Akademii Monitoringu Wizyjnego wyraził gotowość zaangażowania w prace nad nową regulacją prawną.

Źródło

www.systemyalarmowe.com.pl