Agile w Polsce - wyniki ankiety

 Agile w Polsce - wyniki ankiety
Na temat wykorzystania Agile w zarządzaniu napisano setki artykułów, postów na blogach i w mediach społecznościowych. Podejście to było tematem niezliczonej liczby konferencji i seminariów w całej Polsce. Jakie jest jednak realne zainteresowanie Agile? Czy jest to tylko buzzword czy element realnie zachodzących zmian w biznesie? Aby odpowiedzieć na te pytania, Fundacja Governica przeprowadziła sondę zainteresowania tematem Agile.

Sonda przeprowadzona z wykorzystaniem formularza na stronie www w okresie 20.11-28.11. Formularz wypełniły 82 osoby podzielone wg stanowisk na grupy. Ankietowani – dyrektorzy IT, CIO, dyrektorzy rozwoju IT, kierownicy IT administratorzy i analitycy – odpowiedzieli na 4 pytania dotyczące znajomości Agile, zakresu stosowania tej koncepcji, oceny skuteczności oraz planów odnośnie metod i technik Agile. Analiza wyników doprowadziła do powstania kilku wniosków dotyczących Agile. Poniższa infografika prezentuje najciekawsze z nich.

Pełen raport dostępny jest w artykule Agile w Polsce - raport z sondy