Agile PM i PRINCE2 – jak nie wylać dziecka z kąpielą? - podsumowanie dyskusji roundtables podczas Agile Management 2013

 Agile PM i PRINCE2 – jak nie wylać dziecka z kąpielą? - podsumowanie dyskusji roundtables podczas Agile Management 2013
Jednym z tematów dyskusji, prowadzonych podczas sesji roundtables w czasie konferencji Agile Management 2013 było Agile PM i PRINCE2 – jak nie wylać dziecka z kąpielą?

Tematem, który udało nam się poruszyć podczas sesji było łączenie PRINCE2® z Agile Project Management czyli DSDM Atern.

Dyskusje rozpoczęliśmy od stwierdzenia, że zarówno PRINCE2® i Agile PM®wywodzą się z IT, jednak obie metody wykraczają poza zastosowania w informatyce i mogą być swobodnie stosowane do projektów w innych obszarach.

Niektórzy uczestnicy twierdzili, że PRINCE2® zarzuca się często zbytnią dokumentację co wynika z pomijania faktu, że podręcznik mówi o produktach zarządczych (nie dokumentach), które mogą mieć również postać ustną lub nieformalną.

Interesującym spostrzeżeniem było, że metodyka PRINCE2® w rzeczywistości może być stosowana zarówno do małych jak i wielkich projektów, ponieważ jest skalowalna tzn. możliwa do dostosowania w zależności od rozmiaru i środowiska.

Zgodziliśmy się, że agile wydaje się ostatnio panaceum na problemy związane ze stosowaniem sformalizowanych metod, w tym PRINCE2®.

Uczestnicy zauważyli jednak, że manifest Agile sugeruje, że istotne jest nie tylko to co „ludzkie”, ale również to, co ludziom pozwala pracować w sposób skuteczny i zorganizowany, czyli procesy, produkty zarządcze, dobrze zdefiniowane role i odpowiedzialności. Taką strukturę w zarządzaniu projektem agile zapewnia DSDM Atern, prezentowany w podręczniku Agile Project Management.

Większość uczestników była zdania, że niektóre z elementów konstrukcyjnych PRINCE2 i Agile PM są do siebie podobne i można je z powodzeniem łączyć.:

  • połączenie obu metod da większą kontrolę nad zarządzaniem projektem, pozwalając jednocześnie na dostarczenie produktów w zdefiniowanym wcześniej czasie i koszcie,
  • dzięki temu będziemy mieli zdefiniowane role związane z wytworzeniem produktów specjalistycznych zarówno po stronie biznesu, jak i dostawcy,
  • procesy obu z metodyk uzupełniają się nawzajem,
  • techniki agile takie jak warsztaty, przyznawanie priorytetów, modelowanie, oraz timeboxing można połączyć z technikami PRINCE2®,
  • produkty zarządcze można połączyć z produktami perspektywy biznesu, zarządzania i technicznej.


Dyskusja pozwoliła nam dojść do najważniejszego wniosku, że „tylko zdrowy rozsądek może nas uratować” co oznacza, że stosowanie metodyk/standardów zarządzania projektami wymaga zastanowienia się jak mogą nas one wspierać w zarządzaniu projektem i wykorzystaniu tych elementów, które nam pomogą, bo celem nie jest stosowanie metod tylko dlatego, że są modne.

Do dalszych kontaktów ze mną zapraszam poprzez strony BPUG i Skills na których promuję łączenie obu metod.

Tomasz Nędzi