Agile Leadership

 Agile Leadership
W dniach 14-15 listopada odbyła się konferencja Agile Management 2013, poświęcona tematyce metod zwinnych w zarządzaniu. Innowacyjna sesja Roundtable polegająca na krótkiej dyskusji w gronie do 10 osób, prowadzonej przez moderatora okazałą się strzałem w dziesiątkę.

Uczestnicy mieli okazję wymienić się doświadczeniami w obrębie wykorzystywanych praktyk zwinnych w swoich organizacjach, bądź wyzwaniach stojących przed transformacją organizacji w drodze do zwinności.

Dlatego tematem jeden z sesji Roundtable było właśnie „Zwinne Przywództwo”, moderowanej przez Daniela Skowrońskiego, a której pomysłodawcą był Jerzy Stawicki. Temat cieszył się dość dużym zainteresowaniem, a sesja została poprowadzona dwukrotnie.

Wartość i zalety metod zwinnych związane są w dużej mierze z metodami zarządzania ludźmi i zespołami projektowymi, uruchamiającymi kreatywność, inicjatywę pracowników wiedzy i ich innowacyjność, prowadzącymi do efektywniejszej pracy i lepszych rezultatów. Lepszym słowem niż „zarządzanie” byłoby tutaj raczej „przywództwo”.

Już podczas pierwszych dyskusji pojawił się często spotykany problem praktyczny. Tak prosto mówi się: samoorganizujący się zespół, kreatywność i innowacyjność ludzi i/lub zespołu, przeniesienie odpowiedzialności za rezultaty projektu na zespół projektowy. Wielu menedżerów liniowych i menedżerów projektów stawia sobie następujące pytania: jak zarządzać/przewodzić takim zespołem? Na czym tak naprawdę polega moja rola menedżera? Jak zostać takim zwinnym menedżerem? Czy samoorganizujące się zespoły nie prowadzą czasem do ograniczenia lub likwidacji roli menedżera?

Pytania te stawiali sobie również pomysłodawca i moderator sesji Roundtable. Poszukując odpowiedzi natrafili na koncepcję Management 3.0, autorstwa Jurgena Appelo, przedstawioną w książce i kursie pod takim właśnie tytułem.Podejście Management 3.0 opiera się na kilku spostrzeżeniach. Pierwsze z nich mówi, że każda organizacja to w gruncie rzeczy sieć powiązań pracowników i kanałów ich komunikacji, choć nadal przedstawiana jest jako hierarchia. Drugie związane ze społeczną złożonością wskazuje, że zarządzanie dotyczy ludzi i relacji pomiędzy nimi, a nie działów firm i zysków. Można więc powiedzieć, że Management 3.0 to koncepcja nie tyle zarządzania ludźmi, co przewodzenia zespołom, pracującym w sieciowo funkcjonujących organizacjach, w których to ludzie i relacje pomiędzy nimi liczą się najbardziej. To koncepcja dbania o ludzi tworzących złożony adaptacyjny system, a nie mechanizm złożony z wydawać by się mogło łatwo wymienialnych „trybików”.

Na sesji zostały przedstawione wybrane praktyki z podejścia Management 3.0. Ciekawe spostrzeżenia które warto zacytować to: "Agile pozwala nam podejmować odważne decyzje", a idąc dalej: "Bez zaufania zespół nie przejmie odpowiedzialności, a tym bardziej nie zaangażuje się w transformację do zwinności. Jako menedżerowie musimy przyzwolić na ponoszenie porażki w bezpiecznym środowisku i określić ramy współpracy. Co więcej musimy uzgodnić z zespołem jaką autonomię w podejmowaniu decyzji i na jakim poziomie (z 7 możliwych według Management 3.0) delegujemy zespołowi."

Te spostrzeżenia przeplatały się z prezentowanymi praktykami Management 3.0 jak Delegation Poker czy Moving Motivators, zaprezentowanymi w dużym skrócie podczas sesji Roundtable, które to właśnie wspierają takie aspekty jak dotarcie do prawdziwych wewnętrznych motywatorów i stymulowanie ich aby wyzwolić kreatywność i pasję członków zespołów, oraz co i na jakim poziomie pełniąc funkcję menedżera jesteśmy w stanie delegować zespołom, tak aby faktycznie przejęły odpowiedzialność i zaangażowanie na siebie.Zwinne przywództwo to swego rodzaju mix różnych, czasem znanych od pewnego już czasu, koncepcji zarządzania/przewodzenia z nowym, zwinnym myśleniem i praktykami przewodzenia. Wielu menedżerów organizacji już teraz widzi, że takie podejście jest niezbędne – dla sprawnego zarządzania we współczesnym środowisku biznesowym – zarówno menedżerom zespołów, działów i firm, jak i menedżerom projektów.

Zapraszamy do odwiedzenia polskiej strony poświęconej Management 3.0

Daniel Skowroński

Jerzy Stawicki