Agile Development

pixabay.com
pixabay.com
Jednym z warunków Transformacji Cyfrowej jest zapewnienie szybkiego i elastycznego developmentu, czyli takiego sposobu wytwarzania oprogramowania, które potrafi sprostać potrzebom biznesu. Tradycyjne, działające w oparciu o modele kaskadowe (ang. waterfall models) działy rozwoju dobrze wpisywały się w miarę przewidywalny, planowy sposób funkcjonowania przedsiębiorstw. Porażka 80% projektów, jeśli nawet nie była wpisana w strategię firmy, to podświadomie była akceptowana. Ale czasy się zmieniły. Wzrosły oczekiwania Klientów, a wśród konkurencji pojawiły się zwinne start-upy i niekonwencjonalnie działające firmy, które wykorzystały nowe możliwości techniczne.

Wychodząc naprzeciw potrzebom Fundacja Governica zorganizowała kolejną już edycję warsztatów dla wyższej kadry menedżerskiej. W tym sezonie odbędą się dwa szkolenia:

Transformacja Agile - poglądowy i inspirujący warsztat dla CIO i kadry zarządzającej – 23 listopada 2016 r. w Warszawie,

Agile Development – pogłębiony i holistyczny warsztat przygotowujący do skutecznej organizacji zwinnego developmentu – 7-8 grudnia 2016 r. w Warszawie.

Kanwę tych wyjątkowych szkoleń stanowi osobiste doświadczenie Trenera – Ludmiły Pisiewicz, która jako Project Manager i Dyrektor Zarządzający przeprowadziła nie tylko transformację w ING Banku Śląskim, ale również szereg innych zmian organizacyjnych.

To praktyczne doświadczenie uzupełnione jest twardą wiedzą teoretyczną oraz maksymalnie interaktywnym sposobem prowadzenia szkolenia. Całość oparta na konwencji WHY? HOW? WHAT? stanowi bardzo dobre przygotowanie do skutecznego działania.

Podczas warsztatu „Transformacja Agile” uczestnicy zdobędą wiedzę i umiejętności:

 • jak w przypadku ich organizacji odpowiedzieć na pytanie czy innowacyjność i zwinność to konieczność,
 • jak określić cel, zakres i podejście do zwinnej transformacji,
 • jak uniknąć najczęściej popełnianych błędów w transformacji i wdrażaniu strategicznych projektów,
 • jak skutecznie rozpoznać i wygrać z ograniczeniami i ryzykami zwinnej transformacji,
 • jak monitorować i mierzyć postęp oraz korzyści zwinnej transformacji,
 • jak stworzyć kulturę Agile w organizacji.


Natomiast warsztat „Agile Development” odpowie na pytania:

 • czy innowacja i zwinność to konieczność,
 • jak określić cel, zakres i podejście do Agile PM,
 • które przedsięwzięcia są odpowiednie do zarządzania adaptacyjnego,
 • jak określić gotowość organizacji, zespołu oraz odbiorcy do zwinnych rozwiązań,
 • jak raportować w zmiennym projekcie,
 • jakie miary sukcesu są właściwe dla projektów adaptacyjnych,
 • jak definiować nowe role w projektach,
 • jak stworzyć technologiczny, procesowy i organizacyjny ekosystem działania SCRUM,
 • jak realizować duże przedsięwzięcia wieloma zespołami,
 • jak zapewnić wysoką jakość oprogramowania,
 • jak przyrostowo dostarczać wartość dla klienta,
 • jak określić obszary i monitorować postęp we wdrażaniu zwinności w rozwoju oprogramowania.


Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami programu na stronach: