Administrator Bezpieczeństwa Informacji

Obecnie nie istnieje przepis, który nakładałby obowiązek powołania Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI). Warto jednak mieć na uwadze, że wyznaczenie określonej osoby do pełnienia takiej roli ma pozytywny wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstwa.

Powołanie ABI ma istotne znaczenie przede wszystkim w dużych firmach, które zatrudniają wiele osób w zróżnicowanych działach. Przekłada się to bowiem na stopień komplikacji procesów związanych z przetwarzaniem danych. Wyznaczenie Administratora Bezpieczeństwa Informacji jest także wyrazem troski kierownictwa przedsiębiorstwa o bezpieczeństwo danych. Naruszenie zasad związanych z ich przetwarzaniem może doprowadzić do szeregu negatywnych skutków.

Trzeba pamiętać, że funkcję ABI może pełnić wyłącznie osoba fizyczna. Do jej obowiązków należy przede wszystkim sprawowanie pieczy nad przetwarzaniem danych osobowych. Podejmując kwestię podległości służbowej ABI, istnieje dobra praktyka, by podlegał on bezpośrednio pod zarząd spółki. Dzięki temu czynności nadzoru będą sprawowane w sposób bezstronny i zobiektywizowany, bez ryzyka ewentualnego nacisku ze strony przełożonych. Interesującym rozwiązaniem jest także skorzystanie z outsourcingu funkcji ABI. Prawo dopuszcza taką możliwość, a wdrożenie jej w życie zapewnia firmie usługi profesjonalnego i doświadczonego ABI.

Źródło