8 zasad pomocnych przy wdrożeniu SIEM w modelu chmury

System powiadamiania kiedy ktoś z niezbyt czystymi intencjami puka do naszych drzwi. Naprawa potencjalnych zagrożeń sieciowych. Zgodność z wymaganiami. Identyfikacja ryzyka i podatności w infrastrukturze i architekturze środowiska informatycznego firmy.To tylko niektóre z powodów wdrożenia SIEM. Głównym powodem, dla którego decydujemy się na wdrożenie SIEM (Security Incident and Event Management) jest przejrzystość i wiedza kto i co robi w naszej sieci. Dzięki SIEM można lepiej zrozumieć infrastrukturę w organizacji co prowadzi do lepszej ochrony istotnych aktywów.

Aby w pełni wykorzystać potencjał SIEM, w szczególności wersji przeznaczonych dla przedsiębiorstw należy posiadać dobry plan i wykazać się sporą dawką zapobiegliwości i czujności. Przy właściwym wdrożeniu SIEM może zmienić departament IT z modelu opartego na infrastrukturze (infrastructure-based) na model skoncentrowany na informacji

Przewagą wdrożenia i zarządzania SIEM w chmurze jest przystępność i wydajność, łatwość zarządzania, ale jak każda technologia, oprócz zalet ma swoje wady i pewnego rodzaju pułapki. Stosowanie się do kilku prostych zasad pozwoli ich uniknąć.

Cały artykuł na stronie http://www.cloudsecurityalliance.pl/8-zasad-pomocnych-przy-wdrozeniu-siem-w-modelu-chmury/