7 oznak sukcesu projektu

Jak zdefiniować sukces projektu? Generalnie projekt powinien spełnić kilka podstawowych wymagań, takich jak:

1. Produkt projektu

Może to być nowa usługa, produkt lub powtarzalny proces, który sponsorująca go organizacja zamierza użyć w celu uzyskania strategicznej, operacyjnej lub biznesowej przewagi.

2. Koszt lub inwestycja

Oznacza to, że budżet przeznaczony na projekt nie powinien zostać przekroczony i nie powinny zostać dokonane żadne poważniejsze zmiany.

3. Plan

Czasowy plan projektu jest realizowany, dzięki czemu kluczowe cele są wykonane na czas, a więc produkt projektu może zostać użyty do ustalonych celów. Jest to szczególnie prawdziwe w dziedzinie technologii, gdzie czas wejścia produktu na rynek może zadecydować o sukcesie lub porażce firmy.

4. Zakres projektu

Czy projekt utrzymał ustalony zakres pracy i zidentyfikowanych celów na czas oraz na dostatecznym poziomie użyteczności? Jeśli istnieją niespełnione wymagania lub zwiększone koszty oraz czas, wskazuje to na porażkę.

5. Miary raportowania

Czy istnieje porozumienie co do miar, które pomogą zidentyfikować i spisać kluczowe wydarzenia i cele, podczas realizacji projektu? Jeśli kluczowe parametry nie zostały określone, praktycznie niemożliwy staje się pomiar postępu lub ilości czasu lub budżetu, jaka jest jeszcze potrzebna do zakończenia projektu.

6. Oczekiwania interesariuszy

Jest to trudny punkt,szczególnie biorąc pod uwagę fakt, że różne zaangażowane strony mają różne udziały w projekcie. Ważne jest, aby Twoi główni interesariuszeuznali, że rezultat projektu jest zgodny z ich oczekiwaniami.

7. Przekazanie do eksploatacji

Bardzo mało przemyśleń i planowania poświęca się aspektom utrzymania dostarczonego projektu. Ważne jest aby dostateczna ilość czasu i zasobów była zaangażowana w zapewnienie gładkiej wymiany i przekazu wiedzy pomiędzy zespołami.'

Podsumowując, interesariusze zadecydują o tym, czy projekt jest dobrze zarządzany. Ktoś (być może sponsor) zadecyduje o tym, czy projekt był sukcesem. Niektóre z powyższych punktów mogą uformować podstawę dla oceny sukcesu. Tak więc, aby pomóc interesariuszom zrozumieć i zadecydować o sukcesie, upewnij się, że zgodzicie się co do pomiaru sukcesu na początku!

Źródło

www.spverma.wordpress.com