7 błędów coachingu

Menedżer, będący jednocześnie coachem ma szeroki wachlarz możliwości, by wydobyć z zespołu to, co najlepsze. Nie jest to jednak proste, ponieważcoachingowy styl zarządzania daje efekty wówczas, gdy coachunika popełniania podstawowych błędów, a do takich należą:

  1. Brak zaangażowania. Coach powinien przede wszystkim posiadać umiejętność słuchania, ponieważ świadczy to o szacunku dla coachowanego. Brak aktywnego kontaktu może doprowadzić do nieporozumień, a nawet niechęci.
  2. Przyjmowanie założeń. Coachnie powinni uzupełniać luk informacyjnych własnymi założeniami, powinni wyjść poza krąg własnych poglądów w trosce o dobro coachowanego.
  3. Brak precyzji. Coachpowinien umiejętnie i precyzyjnie zadawać pytania coachowanemu, prowokując go do aktywności.
  4. Ocenianie. Dobry coach powinien unikać komentarzy i wartościowania, które mogą zniechęcić coachowanegodo dalszej współpracy.
  5. Generalizowanie. Coachw swoich wypowiedziach nie może posługiwać się ogólnikami. Powinien dążyć do klarownego przekazywania informacji zwrotnych, które w konsekwencji będą sprzyjały rozwojowi coachowanego.
  6. Zbyt rzadkie podsumowania. Są one istotnym elementem każdejsesji, dlatego kilkukrotnie powinny się pojawiać w jej trakcie.
  7. Brak starań o samorozwój. Coach powinien ciągle się rozwijać, by wzbogacić swoje doświadczenie oraz uchronić się przed wypaleniem zawodowym.


Całość artykułu dostępna na: