6 zasad kierowania ludźmi

Pełniąc funkcję menadżera, warto zastanowić się, co sprawia, że ludzie z optymizmem przyjmują przypisane im zadania, wykonując je chętnie i rzetelnie?

Co wpływa na ich lojalność i oddanie firmie? Autorka artykułu prezentuje 6 zasad, które będą wsparciem w efektywnym kierowaniu ludźmi:

  1. Uczyń ludzi osią swojej organizacji.
  2. Kieruj się zasadami, które sam wyznajesz.
  3. Okazuj szacunek innym.
  4. Nie bój się sprawdzać i oceniać.
  5. Zapewnij ludziom wsparcie.
  6. Bądź coraz lepszy.


Całość artykułu jest dostępna na: www.nf.pl