6 skutków zbagatelizowania obowiązków przy analizie biznesowej w przedsięwzięciach IT

W dużym uogólnieniu ktoś mógłby stwierdzić, że efektem pracy analityka jest określenie tego, co rozwiązanie IT powinno dostarczyć zamawiającemu. Błąd!

Po bliższym spojrzeniu na tę pracę okazuje się najczęściej, że jest szereg obowiązków, z których należy się wywiązać. Są to:

 • dostosowanie pracy analitycznej do specyfikacji przedsięwzięcia,
 • kontrola przebiegu i postępu pracy,
 • pozyskanie i precyzowanie wymagań,
 • zarządzanie wymaganiami w przedsięwzięciu,
 • analiza organizacji zamawiającego,
 • analiza wymagań,
 • uczestniczenie w realizacji przedsięwzięcia.


Wyżej wymienione rzeczy są praktycznymi obszarami pracy analityka. Pokazuje to, jak ważna jest ta rola w przedsięwzięciu. Jednakże zbagatelizowanie tych obszarów pociąga za sobą konkretneskutki:

 1. nie dostosowanie pracy analitycznej do przedsięwzięcia, tj. metod, narzędzi i kompetencji do klienta, co skazuje zasadniczo projekt na niepowodzenie;
 2. pominięcie kontroli przebiegu i postępu prac – prace analityczne muszą być realizowane we właściwym kierunku i podczas ich przebiegu zasilać zespół pewnymi potrzebnymi porcjami informacji;
 3. zbagatelizowanie etapu pozyskiwania i precyzowania wymagań– wtedy projekt nie spełnia oczekiwań zamawiającego;
 4. zignorowanie czynności związanych z zarządzaniem wymaganiami – prowadzi do chaosu w projekcie;
 5. niedokonanie analizy organizacji zamawiającego – z teoretycznego punktu widzenia nie powinno mieć w ogóle miejsca, bo jak mielibyśmy dopasować system do organizacji nie poznawszy jej uprzednio?;
 6. pominięcie takiej pracy, jaką jest analiza wymagań– pominięcie analizy wymagań, w obrębie pracy z wymaganiami, stawiałoby analityka jedynie jako pewnego przekaźnika pomiędzy klientem a resztą zespołu.


Więcej na SQAM.