6 możliwości zatrudnienia, które zaangażują pracownika

Badania wykazują, że istnieje duża zależność między wynikami osiąganymi przez firmę a zaangażowaniem pracowników. Forma zatrudnienia jest bez wątpienia jednym z czynników, które mają istotny wpływ na zaangażowanie pracownika w wykonywane działanie. Poniżej prezentacja sześciu możliwości zatrudnienia:

  1. Umowa o pracę jest jednym z najpopularniejszych sposobów regulacji stosunków między pracodawcą a pracownikiem. Umowa ta zapewnia stabilność obu stronom, pracownikowi pozwala na korzystanie z przysługujących mu przywilejów, tj, urlopy, odprawy tytułem zwolnień.
  2. Kontrakty menedżerskie są cenione przez pracowników preferujących elastyczny czas pracy, brak zwierzchności kierowniczej oraz samodzielność decyzyjną. Liczą się efekty ich pracy, dlatego dla przedsiębiorczych menedżerów taka forma współpracy jest motywująca.
  3. Umowa-zlecenie daje dużą swobodę w ustaleniu relacji między pracownikiem a pracodawcą. Ponadto zaletą takiej formy zatrudnienia jest to, iż nie narzuca ona limitów czasowych wykonania zlecenia.
  4. Umowa o dzieło. To co wyróżnia tę formę pracy od innych to odpowiedzialność za wady wykonanego dzieła. Dziełem ma być określony rezultat, może być utrwalony w formie materialnej, lecz nie musi. Zaletą tej umowy jest brak wymogu świadczenia pracy przez wykonawcę, który może korzystać z usług podwykonawców.
  5. Umowa agencyjna. Za jej pośrednictwem, przyjmujący zlecenie (agent) bierze na siebie odpowiedzialność za stałe negocjacje podczas zawierania umów. Wynagrodzenie agenta jest uzależnione od prowizji, co bardzo często stanowi dodatkową motywację do efektywnego działania.
  6. Działalność gospodarcza – samozatrudnienie. Zatrudnianie pracowników, którzy prowadzą własną działalność gospodarczą pozwala pracodawcy na oszczędności w kosztach personalnych. Pracownik natomiast otrzymuje pieniądze, które miałyby trafić do ZUS-u.


Całość artykułu jest dostępna na: