6 cech skutecznego menadżera projektu

 6 cech skutecznego menadżera projektu
Od pracy menedżera projektu często zależy powodzenie całego przedsięwzięcia. Na czym zatem powinien znać się i jakie cechy posiadać dobry kierownik projektu?

Zarządzanie projektami wymaga posiadania nie tylko tzw. umiejętności twardych, czyli m. in. znajomości norm, standardów, narzędzi i technik, a także przepisów dotyczących zarządzania projektowego. Ważne, o ile nie ważniejsze wydają się umiejętności miękkie. Jakie kompetencje zawodowe i predyspozycje powinien mieć menedżer, aby efektywnie zarządzać projektami?

1. Odporność na stres – realizacja projektu wymaga gotowości do zmian i poczucia odpowiedzialności. Dodatkowa presja czasu sprawia, że jest to zajęcie stresujące. Kierownik projektu musi przejmować na siebie wpływ niekorzystnych sił i czynników (zewnętrznych i wewnętrznych) zaburzających realizację zadań, neutralizować wszelkie ryzyko, zdobywać deficytowe zasoby niezbędne do wykonania pracy.

2. Wiara w ludzi – by skutecznie zarządzać oraz doskonale przewodzić, menedżer projektu musi umieć inspirować, motywować i zachęcać ludzi do wspinania się na wyżyny własnych możliwości. Wiara w zespół, który tworzy projekt to podstawa.

3. Zdolności interpersonalne – dobry menedżer powinien dbać o dobrą komunikację. Ważne jest, by umiał przekazywać informacje w sposób jasny i spójny oraz by umiał słuchać. Ważnym elementem pracy kierownika projektu jest utrzymywanie pozytywnych relacji ze wszystkimi osobami i grupami związanymi z projektem. A należą do nich m.in.: członkowie zespołu projektowego, członkowie organizacji realizującej projekt, sponsorzy, klienci (np. bank) i ich użytkownicy końcowi (klienci banku), a także inni interesariusze wewnętrzni i zewnętrzni, którzy mają wpływ na projekt (np. ekolodzy zainteresowani projektem, instytucje finansowe, media).

4. Umiejętność negocjacji – zdolności negocjacyjne w dużej mierze mogą pomóc kierownikowi projektu w uniknięciu rzeczywistych konfliktów. Najkorzystniejsze są sytuacje, gdy podczas rozmów wypracowane zostaje stanowisko korzystne dla obu stron.

5. Minimalizacja innych zadań – dobrze jest odciążyć zespół projektowy ze wszystkich zadań, poza tymi, które dotyczą projektu. Można nawet dosłownie „wyciąć” zespół projektowy z pejzażu firmy – tj. udostępnić pomieszczenia poza firmą, żeby praca przebiegała bez zakłóceń.

6. Rozmowa z zespołem – kierownik projektu powinien dostosować zadania do możliwości, zdolności i wiedzy poszczególnych członków zespołu. Błędem popełnianym często przez początkujących kierowników projektów, jest samodzielne planowanie projektu – zwłaszcza w obszarze harmonogramowania. Tymczasem pierwsza zasada zarządzania projektami nakazuje, aby do planowania zaangażować tych ludzi, którzy później faktycznie będą wykonywali daną pracę.

Wysiłek się opłaca

Z badań firmy Independent Project Analisis Incorporated (która ustala benchmarki firm w różnych branżach w zakresie zarządzania projektami) wynika, że istnieje korelacja pomiędzy firmami osiągającymi najlepsze wyniki w swojej branży, a ich kompetencjami w zakresie zarządzania projektowego. Udowodniono to matematycznie poprzez analizę regresji i analizę korelacji. Na przykład wśród firm z branży naftowo-gazowej, liderami w 2005 roku były te, które potrafiły zrealizować projekty taniej o 25% niż średnia w branży, szybciej o 20% niż średnia w branży oraz z lepszą operacyjnością o ponad 5% niż średnia w branży. To kolejny dowód na to, że do realizacji projektów warto się przyłożyć i robić to z głową.

Źródła

Strategie biznesu, Numer 5/2013

5 cech skutecznego Project Managera