5 zasad bezpiecznego niszczenia nośników danych

Każda firma i instytucja jest zobowiązana do zapewnienia szczególnej ochrony przechowywanych informacji. Obecnie najczęściej są one zapisywane w formie elektronicznej, w związku z czym nasuwa się pytanie: w jaki sposób postępować z ich nadmierną ilością? Poniżej zarys pięciu zasad, dzięki którym poufne dane nie wpadną w niepowołane ręce.

  1. Regulacje i normy . Wybierając sprzęt i metody niszczenia danych należy zwrócić uwagę na to, czy producenci i dostawcy rozwiązań dostosowują je do przepisów regulujących proces bezpiecznego niszczenia dokumentów i nośników informacji. W przypadku tych drugich wzorcowa norma to DIN 66399, określająca sposób niszczenia nośników danych i wielkość pozostałości twardego dysku, pamięci typu flash, itp.
  2. Bezpieczeństwo. Dane kasowane poprzez formatowanie lub kilkukrotne nadpisywanie dysku, mogą być w łatwy sposób odzyskane, dlatego w tym zakresie warto skorzystać z usług wyspecjalizowanych firm. Należy mieć świadomość, że jedynie całkowite, fizyczne pocięcie nośnika uniemożliwi osobom niepowołanym odczytanie zapisanych informacji. Zgodnie z wyżej wspomnianą normą DIN 66399, wskazany jest wybór metody oraz urządzeń, które we właściwy sposób zutylizują określony nośnik danych.
  3. W firmie czy na zewnątrz. Jeżeli zajdzie potrzeba niszczenia danych, w przypadku firm powinno się to odbyć w miejscu wytworzenia i przechowywania nośnika informacji. Dzięki temu dostęp osób postronnych do tych informacji zostanie wyeliminowany, podobnie jak ryzyko kradzieży czy zgubienia nośnika.
  4. Co powinni wiedzieć pracownicy? Wyciek poufnych danych bardzo często wynika z niewiedzy osób, które mają z nimi styczność, dlatego warto edukować pracowników także i w tym zakresie. Uświadomienie, że dokumenty zapisane na nośnikach magnetycznych czy elektronicznych podlegają takiej samej ochronie, jak te zapisane na papierze, jest kluczowe. Należy także zwrócić uwagę pracowników na kwestię niszczenia nieaktualnej dokumentacji, która powinna uwzględniać bezpieczeństwo technologii.
  5. Ekologiczne niszczenie. Firmy i instytucje przywiązują coraz większą wagę do ekologicznego usuwania odpadów. Przy wyborze sposobu utylizacji, warto uwzględnić kwestie bezpieczeństwa i ekologii. Do najłatwiejszych sposobów należy mechaniczne niszczenie twardych dysków.


Źródło