5 Rzeczy, Których Kierownik Projektu Nie Powinien Robić

Kierownik projektu często jest proszony o zrobienie wielu rzeczy, z których tylko niektóre powinien wykonać. Niektóre czynności powinny być wykonywane przez ekspertów.Będąc w roli Kierownika Projektu należy uważać, jeśli w tracie zarządzania projektem, jest się poproszonym o takie działania.

1. Inżynieria Wymagań

Niektóre typy projektów, takie jak rozwój oprogramowania, zmuszają do zamówienia, zebrania i usystematyzowania skomplikowanych wymagań. Jeśli są one niekompletne, niewłaściwe lub nieistotne dla pożądanego rezultatu, projekt może się nie udać. Tymi sprawami powinni zajmować się analitycy biznesowi lub inżynierowie wymagań..

2. Testowanie

Kierownik projektu jest odpowiedzialny za dostarczenie produktów, które przyniosą pożądane rezultaty. Nie jest odpowiedzialny za części, ich integrację i testy akceptujące, które zweryfikują czy produkty działają razem. Za tworzenie scenariuszy, według których będą przetestowane produkty odpowiadać powinien doświadczony, profesjonalny tester.

3. Negocjowanie kontraktu

Zakup nowych obiektów od osób trzecich, przeważnie wymaga kontraktu. Tworzenie, negocjowanie i podpisanie kontraktu powinno być wykonane przez kompetentnych w tym zakresie prawników.

4. Komunikacja

Poza kompetencjami kierownika projektu znajdują się również niektóre rodzaje komunikacji. Jest to teza kontrowersyjna, gdyż zarządzanie udziałowcami wymaga dużo komunikacji, lecznie które projekty wymagają wiadomości, potencjalnie drażliwych dla grup ludzi spoza projektu. Taki typ komunikacji powinien być przeprowadzony przez doświadczonych profesjonalistów z zakresu negocjacji.

5. Zarządzanie zmianą

Zmiana w organizacji powinna być przeprowadzana przez kierownika zmian. Jednak jej realizacja odbywa się najczęściej w trybie projektowym. Granice często nie są jasne i zakresy odpowiedzialności się pokrywają.Kierownik projektu musi nauczyć się przez doświadczenia, kiedy potrzebny jest specjalista w tym obszarze.

Źródło

www.pmhut.com