5 Formularzy Śledzenia Projektu

Po co używać formularzy śledzenia? Czasem warto mieć kopię papierową danych. Jest to również przydatne podczas spotkań, kiedy można rozdać listę zadań pracownikom. Biuro bez papieru to utopijny ideał i nie jest możliwe w dzisiejszych okolicznościach. Oto formularze, które mogą pomóc w zorganizowaniu informacji.

1. Generalny formularz śledzenia projektu

Składa się on z następujących pozycji:
 • Nazwa projektu
 • Data rozpoczęcia i zakończenia projektu
 • Imię i nazwisko kierownika projektu
 • Imiona i nazwiska członków zespołu projektu
 • Opis projektu
 • Budżet projektu
 • Ważne daty i terminy


Oto przykład

2. Formularz śledzenia statusu projektu

Formularz ten pomoże firmom, które prowadzą wiele projektów naraz, wiedzieć dokładnie co dzieje się z każdym z projektów. Może on zawierać budżet, ukończone zadania, nadchodzące zadania itp.

Oto przykład

3. Formularz czasowy

Ważne jest, aby śledzić ile czasu poświęca się na różne zadania.

Oto przykład

4. Formularz śledzenia pozycji działań

Na takim formularzu powinny się znaleźć:
 • Nazwa pozycji działania
 • Data rozpoczęcia
 • Data zakończenia
 • Status
 • Osoba odpowiedzialna


Oto przykład

5. Formularz śledzenia problemów

Na nim powinny się znaleźć:
 • Typ problemu
 • Znaczenie problemu
 • Działania wymagane do rozwiązania problemu
 • Przeznaczone zasoby
 • Status problemu


Oto przykład

Źródło

www.brighthubpm.com