4 przykazania menadżera wprowadzającego innowacyjny projekt

 4 przykazania menadżera wprowadzającego innowacyjny projekt
Co zrobić, by nasz innowacyjny projekt zakończył się powodzeniem? Nie ma jednoznacznej recepty. Jest jednak kilka czynników, bez których osiągnięcie sukcesu wydaje się niemożliwe.

Innowacje są kluczem do sukcesu każdego biznesu. Pozwalają zdobyć nowych klientów oraz zyskać znaczącą pozycję na kolejnych rynkach. Niestety, większości firm odniesienie zwycięstwa na polu innowacyjności przychodzi z wielkim trudem. Badania firmy Nielsen wskazują, że dwa spośród trzech nowych produktów wprowadzanych na rynek ponosi klęskę, bez względu na kraj wdrożenia. Ponad połowa nowości w drugim roku swego istnienia na rynku nie jest w stanie utrzymać wyników z pierwszego roku. Takie wnioski płyną z analizy ponad 175 tysięcy wdrożeń nowych koncepcji na rynki 73 państw, jakie miały miejsce na przestrzeni 35 lat. Czy można zwiększyć szansę na sukces innowacyjnego projektu? Tak, ale ważna jest tutaj zmiana mentalności. O czym zatem trzeba pamiętać?

1. Szersza perspektywa. Prawdziwym kluczem do innowacji jest umiejętność nieograniczania pomysłów tylko do bieżącego rynku, czy kategorii produktów. Lepszym podejściem jest uważne i dogłębne przyjrzenie się szerszemu spektrum potrzeb konsumentów. Myślenie w większej i szerszej skali już od samego początku oraz koncentracja na wyartykułowanych lub nieuświadamianych potrzebach klientów daje szanse na zrównoważony, zdrowy wzrost i większe zyski.

2. Potrzeby klientów przede wszystkim. By odnieść sukces, trzeba zrozumieć odbiorców, wejść „w ich skórę”. Naprawdę innowacyjny projekt wychodzi naprzeciw tym potrzebom, których nie zaspokoiła konkurencja.

3. Szukanie inspiracji wśród otoczenia biznesowego. Znajdujemy się w erze innowacji „pełnego kontaktu”, czyli takich, które wymagają wkładu ze strony wszystkich interesariusze firmy: klientów, pracowników, dostawców, biznesowych partnerów itd.

4. Nie spoczywanie na laurach. Wiele menadżerów popełnia błąd polegający na tym, że za bardzo skupiają się na samym procesie przygotowań do realizacji projektu, podczas gdy najważniejszy etap zaczyna się po wejściu projektu w życie. Ocena powdrożeniowa jest bardzo istotna. Trzeba przeanalizować, które elementy projektu się sprawdzają, a nad czym trzeba jeszcze popracować.

Innowacje stworzone z interakcji

Komunikacja z otoczeniem powinna być priorytetowa na każdym etapie realizacji innowacyjnego projektu. Pracownicy, klienci i partnerzy biznesowi mogą być źródłem ciekawych pomysłów w fazie wstępnej. Ich zdanie jest jednak równie ważne, jeżeli nie ważniejsze, na etapie, kiedy projekt został już wprowadzony w życie. Dzięki temu możemy zyskać wsparcie dla projektu oraz możemy mieć pewność, że wszyscy interesariusze są sprzymierzeńcami wprowadzanych zmian, nawet jeśli wymagają one zainwestowania większych nakładów czasu czy pieniędzy.

Źródło

„Strategie biznesu”, Numer 8/9/2013