3 cechy profesjonalnego doradcy IT

 3 cechy profesjonalnego doradcy IT
W dzisiejszym biznesie żadna firma nie może funkcjonować bez sprawnie działającej struktury informatycznej. Dobrze dobrane i prowadzone usługi IT nie są ani kosztowne, ani zbędne.

Profesjonalny doradca z zakresu usług IT powinien nie tylko posiadać wiedzę merytoryczną, ale musi też mieć świadomość tego, czym są kompetencje miękkie. Najważniejsze cechy, jakimi powinien charakteryzować się konsultant IT to:

• Umiejętność słuchania – dobry doradca z zakresu usług informatycznych powinien umieć sprostać potrzebom konkretnych klientów. Indywidualne podejście oraz aktywne słuchanie to podstawa.

• Bogate doświadczenie – dobry konsultant usług IT posiada rozległą wiedzę merytoryczną i bogate doświadczenie zdobyte w pracy nad różnymi przypadkami. Dzięki temu znacznie łatwiej mu wybrać optymalne rozwiązania do konkretnej firmy.

• Umiejętność patrzenia z różnych perspektyw – konsulting to szeroka gama profesjonalnych usług – od planowania strategii, przez reorganizację i zarządzanie finansowe, po kierowanie kapitałem ludzkim i wdrażanie rozwiązań IT. Profesjonalny doradca zanim zdecyduje się na konkretne rozwiązanie informatyczne, powinien zatem umieć popatrzeć z różnych punktów widzenia – tylko wtedy jego działanie naprawdę przyniesie zamierzony efekt.

Skuteczny konsultant miarą sukcesu

Dobrze przygotowany konsultant to taki, który przy pomocy kompetencji twardych pokazuje techniki i metody analitycznego myślenia. Z kolei dzięki kompetencjom miękkim tworzy efektywny zespół pracowników, których charakteryzuje dynamizm działania, umiejętność zarządzania czasem, odporność na stres oraz komunikatywność.

Źródło

firma.egospodarka.pl