25 najlepszych miejsc pracy na świecie

 25 najlepszych miejsc pracy na świecie
Znamy już laureatów listy World's Best Multinational Workplaces. 25 spośród 6.600 firm zostało wybranych przez Great Place to Work®. Jest to elita pracodawców z 51 krajów świata. Polska miała w tym niemały udział – EMC, Microsoft, Cisco, Mars i Hilti zawdzięczają swój awans do czołówki dzięki świetnym wynikom ich formy w polskich oddziałach. Ta piątka to również laureaci ogłoszonej w marcu Listy Najlepszych Miejsc Pracy Polska 2015.

Laureaci musieli spełnić kilka kryteriów. Po pierwsze, firma musi być laureatem List Najlepszych miejsc Pracy w co najmniej pięciu krajach. Drugi warunek to miejsca pracy – musi być ich co najmniej 5 tysięcy na świecie, z czego 40% powinno pracować poza krajem, w którym mieści się główna siedziba firmy. Po trzecie, firmę musi wyróżniać wyjątkowa, doceniana przez pracowników kultura organizacyjna. Great Place to Work mierzy opinię pracowników o pracodawcy przez ankietę, która sprawdza poziom zaufania przedsiębiorstwa. Końcowa ocena z 2/3 składa się z odpowiedzi na 58 pytań zadawanych pracownikom na całym świecie.

Według tegorocznych wyników, ponad 87% pracowników z 25 najlepszych firm na świecie stwierdziło, że biorąc wszystko pod uwagę, ich miejsce pracy jest wspaniałe. Od pierwszej edycji rankingu, czyli 2011 roku, wskaźnik wzrósł o 2,1 punktów procentowych. Analogiczny wskaźnik dla najlepszego miejsca pracy w Polsce wyniósł 82%. Na potrzeby rankingu wyselekcjonowano 15 stwierdzeń, które maja największy związek z ogólną, pozytywna oceną firmy jako wspaniałego miejsca pracy. Są to m.in. stwierdzenia: „Chcę tu pracować przez długi czas”, „Praca w tej firmie daje dużo radości”, „Firma zapewnia mi warunki i sprzęt niezbędne do właściwego wykonywania pracy”.

Liderem rankingu okazała się firma Google. Miejsce drugie zajmuje firma SAS Institute, także z branży technologii informacyjnych. Podium zamyka W. L. Gore działająca w obszarze wytwarzania i produkcji. Dalej kolejno znajdują się: NetApp, Telefonica, EMC, Microsoft, BBVA, Monsanto, American Express, Marriott, Belcorp, Scotiabank, Autodesk, Cisco, Atento, Diageo, Accor, Hyatt, Mars, Cadence, Hilti, EY, H&M, Novonordisk.