10 zasad zarządzania zmianą

W związku z tym, że zarządzanie zmianą to proces zachodzący wśród grupy ludzi, nie może on przebiegać w sposób schematyczny.

Badania wykazują, że aż 45% pracowników wdrażane w swojej firmie zmiany ocenia jako nieskuteczne, a 10% twierdzi, że są one fatalne. Do tej pory nie wypracowano niezawodnej metody zarządzania zmianą, jednak specjaliści z firmy doradczej Booz Allen Hamilton dowodzą, że nie musi to być trudne, jeśli pamiętamy o 10 podstawowych zasadach:

  1. Zmiany wprowadzają ludzie, dlatego reorganizację firmy trzeba rozpocząć właśnie od nich. Pracownicy muszą widzieć, że modyfikacje przynoszą pozytywne skutki. Ponadto powinni mieć zaszczepioną świadomość, iż ich zaangażowanie jest bardzo istotne.
  2. Zacznij od zarządu – pracownicy muszą widzieć zaangażowanie kadry kierowniczej, wówczas sami chętniej będą wdrażać zmiany.
  3. Zaangażuj sprzątaczki, mają one kontakt z pozostałymi pracownikami, dzięki czemu mogą ocenić stopień akceptacji dokonywanych zmian.
  4. Zbuduj mapę zmian, by uniknąć kierowania się emocjami. Poza tym mapa będzie prostym narzędziem, pokazującym podwładnym korzyści wynikające z wprowadzanych modyfikacji.
  5. Pamiętaj o motywacji, nie tylko własnej, ale też innych.
  6. Podziel się wiedzą z pracownikami zarówno wyższych, jak i niższych szczebli.
  7. Oceń kulturę organizacyjną, ponieważ to ona ma największy wpływ na wdrażane zmiany.
  8. Wprowadzaj zmiany stopniowo – w przeciwnym razie zmieni się kultura organizacyjna oraz zmniejszy się efektywność pracy.
  9. Przygotuj się na niespodzianki, które mogą być skutkiem m.in. braku planowania zmian.
  10. Traktuj pracowników indywidualnie, ponieważ reorganizacja firmy to osobiste doświadczenie każdego pracownika, który musi zmierzyć się z nową sytuacją.


Całość artykułu jest dostępna na: