10 najbardziej przydatnych zawodów 2013 roku

Rok 2013 nie należy do najłatwiejszych jeśli chodzi o zatrudnienie. Są jednak zawody, w których praca niemal zawsze jest pewna. Oto dziesięć z nich:

1. E-commerce Manager

Wzrasta liczba firm, które uruchamiają kanał sprzedaży internetowej wzmacniający, a niekiedy zastępujący sprzedaż stacjonarną. Innowacyjne kanały są bardziej opłacalne, dlatego zapotrzebowanie na osoby specjalizujące się w rozwoju e-commerce jest bardzo duże.

2. Specjalista do spraw e-marketingu

Wiele firm decyduje się na wzmocnienie działu marketingu o dodatkowych pracowników specjalizujących się w kanałach on-line, inne wręcz przenoszą budżety marketingowe z działań standardowych na internetowe.

3. Programista

Zapotrzebowanie na informatyków jest stałe, ale też wzrastające. Jest to następstwo rozwoju innowacyjności, która umożliwia usprawnienie procesów oraz optymalizację kosztów. Profile szczególnie poszukiwane to programiści dobrze obeznani z Java, .NET oraz C++.

4. Specjalista do spraw zakupów z doświadczeniem międzynarodowym

Wiele międzynarodowych korporacji decyduje się na utworzenie w Polsce globalnego działu zakupów, pracującego na rzecz innych działów. Wzrost zapotrzebowania dotyczy stanowisk z obszaru strategicznych zakupów, jak i procesów operacyjnych. Wymogiem jest znajomość języków obcych, a dodatkowym atutem jest doświadczenie w pracy na rynkach międzynarodowych.

5. Konsultant SAP

Korzyści z wykorzystania systemu IT dostrzegają coraz częściej nie tylko duże korporacje, ale również mniejsze firmy. Pomimo cięć w innych obszarach nie oszczędzają na odpowiednim systemie oraz działaniach związanych z jego wdrożeniem. Najbardziej popularny jest system SAP. Zapotrzebowanie na konsultantów SAP jest tak duże, że czasami sprowadza się ich z zagranicy.

6. Logistyk z wiedzą branżową

Wąska specjalizacja to kolejny sposób na zwiększenie przewagi konkurencyjnej. Kiedy mamy wielu dostawców na rynku, chcemy pracować z najlepszymi, dlatego operatorzy logistyczni rozwijają się w kierunku największego wyspecjalizowania. Doświadczony logistyk specjalizujący się w obsłudze firm z konkretnego obszaru jest poszukiwanym pracownikiem wśród operatorów.

7. Specjalista do spraw wynagrodzeń i benefitów

Pracodawcy poszukując oszczędności, skupiają się na wydajności i optymalizacji kosztów. To otwiera drogę zawodowej kariery specjalistom do spraw wynagrodzeń i benefitów. Osoba, która potrafi wdrożyć wydajną politykę wynagrodzeń oraz benefitów jest niezwykle cennym pracownikiem oraz poszukiwanym ekspertem na rynku.

8. Prawnik, specjalista do spraw podatkowych

Otworzenie dostępu do zawodów prawniczych i nagły przyrost liczby aplikantów powodują, że nawet zdobycie stażu w kancelarii nie jest takie proste. Specjalizacją prawniczą, która z pewnością przekłada się bezpośrednio na oszczędności klientów jest doradztwo podatkowe. Prawnicy specjalizujący się w tej dziedzinie obecnie są rozchwytywani.

9. Specjaliści do spraw ubezpieczeń

Międzynarodowe firmy ubezpieczeniowe poszukują nowych rynków. Na Polskim rynku pojawiło się kilka takich firm, ponadto istniejące już podmioty poszukują nowych obszarów i kanałów sprzedaży. W tym wypadku rynek pracy dostarczy wielu możliwości zawodowych fachowcom od ubezpieczeń.

10. Lingwista

Globalne przedsiębiorstwa koncentrują na naszym rynku coraz więcej procesów. Ponieważ mowa jest o obsłudze rynków zagranicznych, obowiązkowa jest znajomość języków obcych. Osoby, ktore biegle znają języki niszowe (holenderski, szwedzki czy fiński) mogą liczyć na wdrożenie zawodowe. Pracodawcy wychodzą z założenia, że łatwiej jest nauczyć pracownika zawodu niż języka obcego i wciąż jest to opłacalne. Lingwiści mogą przebierać nie tylko w ofertach, lecz także w specjalizacjach.

Źródło

www.kariera.forbes.pl