10 kroków w stronę bezpieczeństwa sieci firmowej

W dobie rozwoju innowacyjnych technologii komputerowych coraz częściej można usłyszeć o zagrożeniach internetowych oraz o problemie wycieku danych. Firma Trend Micro Incorporated, ukierunkowana na ochronę treści komputerowych, zaprezentowała dziesięć porad na temat bezpieczeństwa użytkowników korzystających z komputerów w miejscu pracy:

  1. Zainstaluj rozwiązania wielowarstwowe. Zapewnią one ochronę danych oraz zminimalizują zagrożenia internetowe.
  2. Zainstaluj program skanujący w sieci firmy i zwracaj szczególną uwagę na uaktualnianie systemów operacyjnych i innych aplikacji.
  3. Opublikuj zasady korzystania z Internetu dla użytkowników laptopów i komputerów biurowych w celu zwiększenia kontroli informacji, do których użytkownicy mają dostęp.
  4. Przypominaj pracownikom o poufności informacji, których nie należy przekazywać drogą pocztową ani elektroniczną.
  5. Wprowadź w przedsiębiorstwie zasadę, by nie instalować plików pochodzących z nieznanych źródeł.
  6. Przeprowadź szkolenie dla pracowników dotyczących nowych zagrożeń i ich konsekwencji dla przedsiębiorstwa.
  7. Przekaż pracownikom informacje na temat zasobów Internetu, z których nie powinni korzystać.
  8. Nie dopuszczaj do sieci przedsiębiorstwa niepożądanych protokołów, takich jak protokoły komunikacyjne P2P i IRC.
  9. Ogranicz zakres uprawnień wszystkich użytkowników Internetu.
  10. Dbaj o systematyczne uaktualnienia wszystkich systemów oraz wybieraj zabezpieczenia, których aktualizacja przebiega w Internecie.


Źródło