Śmieciówki pod lupą inspektorów pracy

 Śmieciówki pod lupą inspektorów pracy
PIP będzie nadal kontrolować umowy cywilnoprawne. Włączyła je do swojego długofalowego planu na lata 2013-15.

W przyszłym roku przedsiębiorcy zapewne nadal będą zatrudniać na podstawie umów cywilnoprawnych w warunkach odpowiadających stosunkowi pracy — prognozuje Rada Ochrony Pracy. Iwona Hickiewicz, główny inspektor pracy (GIP), zapowiada, że przedmiotem kontroli, zarówno planowych, jak i podejmowanych na skutek skarg, będzie przede wszystkim zasadność zawierania takich umów.

W wyniku skarg od zatrudnionych, w 2013 r. skontrolowano 501 podmiotów, w których w 149 tys. osób wykonywało pracę na podstawie umów cywilnoprawnych (danych za 2014 r. na razie brak). Było ich w tych firmach więcej niż pracowników związanych z pracodawcami umowami o pracę — etaty miało 69,5 tys. osób. Kontrolami planowymi PIP objęła 1238 firm, zatrudniających 48 tys. pracowników i 35,9 tys. osób na umowach cywilnoprawnych.

Ubiegłoroczne kontrole pokazują, że skargi dotyczące takich umów płynęły głównie od zatrudnionych w małych firmach. Również z kontroli planowych inspekcji pracy wynika, że problem w najmniejszym stopniu dotyczy zakładów dużych (zatrudniających co najmniej 250 osób), a w największym mikroprzedsiębiorstw i firm średniej wielkości. PIP potwierdziła zasadność 47 proc. zarzutów podniesionych w skargach.

Łącznie w 2013 r. inspektorzy sprawdzili ok. 44 tys. umów cywilnoprawnych zawartych w prawie 9 tys. firm. Co piąty pracodawca nie przestrzegał zakazu ich stosowania w przypadkach, gdy należało nawiązać stosunek pracy, a problem ten dotyczył prawie co piątej takiej umowy. Do sądów skierowano 240 powództw o ustalenie istnienia stosunku pracy na rzecz 440 osób. Rok wcześniej było ich 81, w 2011 r. — 41.

Źródło

firma.pb.pl