Podatność (ITIL) Przekierowano ze strony: vulnerability ang. vulnerability

Podatność - słabość, wada, która może być wykorzystana przez zagrożenie - dla przykładu, otwarty port w firewallu, nigdy niezmieniane hasło czy łatwopalny dywan. Brak kontroli jest również rozważany jako podatność.[1]

Bibliografia

OGC: ITIL® Foundation Handbook - Pocketbook from the Official Publisher of ITIL, TSO, ISBN: 9780113313495
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.