Weryfikacja i audyt (ITIL) Przekierowano ze strony: verification and audit ang. verification and audit

Weryfikacja i audyt - czynności w fazie ITIL Przekazanie Usług (ang. ITIL Service Transition) zapewniające, że informacje zawarte w systemie zarządzania konfiguracją (ang. CMS) są precyzyjne i dokładne, a wszystkie elementy konfiguracji (ang. CI-s) zostały zidentyfikowane i zaewidencjonowane. Weryfikacja obejmuje rutynowe działania kontrolne, które są częścią innych procesów - np. weryfikacja numeru seryjnego stacji roboczej w chwili, w której użytkownik zgłasza incydent. Audyt to formalna, okresowa kontrola.[1]

Bibliografia

  • OGC: ITIL® Foundation Handbook - Pocketbook from the Official Publisher of ITIL, TSO, ISBN: 9780113313495

Znaki towarowe

  • IT Infrastructure Library®, ITIL® are registered trade marks of the Cabinet Office;
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.