Stosunek wartości do ceny (ITIL) Przekierowano ze strony: value for money ang. value for money

Stosunek wartości do ceny - nieformalna miara efektywności kosztowej. Stosunek wartości do ceny często opiera się na porównaniach z kosztami alternatywnych rozwiązań.[1]

Zobacz też

Bibliografia

  • OGC: ITIL® Foundation Handbook - Pocketbook from the Official Publisher of ITIL, TSO, ISBN: 9780113313495
ostatnia modyfikacja 26 października 2015 r.