Użyteczność (ITIL) Przekierowano ze strony: utility ang. utility

Użyteczność - w fazie ITIL Strategia Usług (ang. ITIL Service Strategy) funkcjonalność zapewniana przez produkt lub usługę w celu spełniania określonych wymagań. Użyteczność może być rozumiana w sensie tego, "co usługa robi" i może być zastosowana do ustalenia, czy usługa osiąga wymagane wyniki i czy jest zgodna z przeznaczeniem. Wartość biznesowa usługi informatycznej powstaje z połączenia użyteczności oraz gwarancji.[1]

Zobacz też

Bibliografia

  • OGC: ITIL® Foundation Handbook - Pocketbook from the Official Publisher of ITIL, TSO, ISBN: 9780113313495
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.