Użytkownik (PRINCE2) Przekierowano ze strony: user ang. user

Użytkownik - osoba lub grupa (użytkownicy), która będzie używała jednego lub więcej produktów wytworzonych w projekcie.[1]

Uwagi

Metodyka PRINCE2 rozróżnia interesy gospodarcze od wymagań osób, które będą korzystały z produktów projektu.

Punkt widzenia użytkownika powinien reprezentować wszystkie osoby (lub grupy osób), do których pasuje poniższa charakterystyka:
  • będą używać produktów projektu w celu zrealizowania korzyści po jego zakończeniu,
  • będą stosować, utrzymywać lub wspierać produkty projektu,
  • będą znajdować się pod wpływem produktów projektu.


Interesy tej grupy interesariuszy będą reprezentowane w Komitecie Sterującym przez Głównego Użytkownika.

Zobacz też

Bibliografia

  • OGC: Managing Successful Projects with PRINCE2 (2009 ed.), TSO, ISBN 978-0-11-331059-3.

Znaki towarowe

  • PRINCE® and PRINCE2® are registered trade marks of the Cabinet Office;
ostatnia modyfikacja 20 października 2015 r.