Pilność (ITIL) Przekierowano ze strony: urgency ang. urgency

Pilność - miara w fazach ITIL Projektowanie Usług (ang. ITIL Service Design) oraz ITIL Przekazanie Usług (ang. ITIL Service Transition) pokazująca czas, po którym incydent, problem lub zmiana będzie wywierać znaczący wpływ na działanie organizacji biznesowej. Na przykład, incydent o wysokim wpływie, może mieć niską pilność, jeśli nie będzie oddziaływał na organizację biznesową przed końcem roku finansowego. Wpływ i pilność służą do określania priorytetu.[1]

Bibliografia

  • OGC: ITIL® Foundation Handbook - Pocketbook from the Official Publisher of ITIL, TSO, ISBN: 9780113313495

Znaki towarowe

  • IT Infrastructure Library®, ITIL® are registered trade marks of the Cabinet Office;
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.