Kontrakt z dostawcą zewnętrznym (ITIL) Przekierowano ze strony: underpinning contract ang. underpinning contract, UC

Kontrakt z dostawcą zewnętrznym (kontrakt UC) - w fazie ITIL Projektowanie Usług (ang. ITIL Service Design) umowa dostawcy usług informatycznych z podmiotem zewnętrznym (strona trzecia). Firma zewnętrzna dostarcza produkty lub usługi wspierające dostarczanie usług informatycznych do odbiorcy. W kontrakcie z dostawcą zewnętrznym (ang. UC) zdefiniowane są cele i odpowiedzialności, wymagane dla spełnienia docelowych poziomów świadczenia usług, zawartych w jednej lub większej ilości umów o gwarantowanym poziomie świadczenia usług (ang. SLA).[1]

Zobacz też

Bibliografia

  • OGC: ITIL® Foundation Handbook - Pocketbook from the Official Publisher of ITIL, TSO, ISBN: 9780113313495
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.