Transakcja (ITIL) Przekierowano ze strony: transaction ang. transaction

Transakcja - funkcja realizowana przez usługę informatyczną - na przykład, przelew między kontami bankowymi. Jedna transakcja może wywoływać zmianę danych (dodanie, modyfikację, usunięcie). Jednakże transakcja zrealizowana jest tylko wtedy, gdy wszystkie działania zakończą się pozytywnie. W przeciwnym wypadku nie zachodzi wcale.[1]

Bibliografia

OGC: ITIL® Foundation Handbook - Pocketbook from the Official Publisher of ITIL, TSO, ISBN: 9780113313495

Znaki towarowe

  • IT Infrastructure Library®, ITIL® are registered trade marks of the Cabinet Office;
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.