Stan przyszły (MSP) Przekierowano ze strony: to-be state ang. to-be state

Stan przyszły - przyszły, planowany do osiągnięcia stan organizacji, który został opisany w modelu docelowym.[1]

Zobacz też

Stan bieżący

Bibliografia

Rod Sowden & Cabinet Office: Managing Successful Programmes (2011 edition), TSO 2011, ISBN: 9780113313273
ostatnia modyfikacja 27 października 2015 r.