Temat PRINCE2 Przekierowano ze strony: theme ang. theme

Temat (ed.2005. komponent) - aspekt zarządzania projektem, którym należy się stale zajmować i który wymaga określonego traktowania, aby procesy PRINCE2 były skuteczne.[1] Każdy temat to również grupa produktów zarządczych wytwarzana i/lub wykorzystywana w procesie, jaki toczy się w projekcie.

Spis treści

Tematy PRINCE2

Metodyka PRINCE2 obejmuje siedem tematów wykorzystywanych w zarządzaniu projektem:
 1. Uzasadnienie Biznesowe (ang. Business Case) - odpowiada na pytanie dlaczego? i zawiera ideę przyświecająca realizacji projektu tak, aby przekształcić go w inwestycję opłacalną z punktu widzenia organizacji.,
 2. Organizacja (ang. Organization) - odpowiada na pytanie kto? i przedstawia zadania przypisane kierownikom, którzy będą odpowiedzialni za sterowanie projektem aż do jego zakończenia,
 3. Jakość (ang. Quality) - odpowiada na pytanie co?, przedstawia początkową ideę w postaci zarysu i jak zostaje on opracowywany w trakcie projektu,
 4. Plany (ang. Plans) - odpowiada na pytania jak?, za ile? i kiedy? i zawiera zatwierdzone plany, na podstawie których postępują prace nad projektem,
 5. Ryzyko (ang. Risk) - odpowiada na pytanie co jeśli? i opisuje jak kierownictwo projektu zarządza niepewnościami w ramach wytwarzanych przez siebie planów,
 6. Zmiana (ang. Change) - odpowiada na pytanie jaki jest wpływ? i obejmuje działania kierownictwa projektu związane z zagadnieniami, które mogą wywrzeć wpływ na którykolwiek z podstawowych aspektów projektu,
 7. Postępy (ang. Progress) - odpowiada na pytania gdzie jesteśmy teraz?, dokąd zmierzamy? i Czy mamy kontynuować?.


W edycji z 2005 roku metodyka PRINCE2 obejmowała osiem tematów:
 1. Uzasadnienie Biznesowe (ang. Business Case),
 2. Organizacja (ang. Organization),
 3. Plany (ang. Plans),
 4. Elementy sterowania (ang. Controls),
 5. Zarządzanie ryzykiem (ang. Risk Management),
 6. Jakość w środowisku projektu (ang. Quality in project environment),
 7. Zarządzanie konfiguracją (ang. Configuration Management),
 8. Sterowanie zmianami (ang. Change control).


Zobacz też

Linki zewnętrzne

Oficjalna strona PRINCE2

Bibliografia

 • OGC: Managing Successful Projects with PRINCE2 (2009 ed.), TSO, ISBN 978-0-11-331059-3.
 • OGC: Skuteczne Zarządzanie Projektami PRINCE2 (wyd. 2005), TSO, ISBN 0-11-330946-5.
 • PRINCE2, Wikipedia en
 • PRINCE2, Wikipedia pl

Znaki towarowe

 • PRINCE® and PRINCE2® are registered trade marks of the Cabinet Office;
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.