Test Rorschacha Przekierowano ze strony: test plam atramentowych ang. Rorschach test, Rorschach inkblot test, the Rorschach technique, inkblot test, test plam atramentowych, Ro

Test Rorschacha - Test projekcyjny stworzony w 1921 roku przez szwajcarskiego psychoanalityka, Hermanna Rorschacha. Na podstawie testu wnioskuje się o nieświadomych treściach psychicznych, cechach osobowości i zaburzeniach psychicznych. Test jest używany głównie przez psychologów.

Spis treści

HistoriaSugeruje się, że zastosowanie plam atramentu przez Rorschacha było zainspirowane niemieckim lekarzem, Justinusem Kernerem, który w 1857 roku opublikował tomik poezji i zawarł w nim wiersze stworzone w związku z przypadkowymi plamami atramentu. Francuski psycholog, Alfred Binet również eksperymentował w testach kreatywności z plamami atramentu. Na przełomie XIX i XX wieku wielokrotnie wykorzystywano plamy atramentu, m.in. w badaniach nad wyobraźnią i świadomością.

W 1921 roku, po zbadaniu 300 pacjentów, Rorschach napisał książkę "Psychodiagnostik", która miała stać się podstawą do stworzenia testów. Po eksperymentowaniu z setkami plam atramentu, wybrał zestaw złożony z 10 plam ze względu na ich wartość diagnostyczną. Co ciekawe, test plam atramentowych został stworzony jako narzędzie służące do diagnozy schizofrenii, nie zaś jako Test osobowości. Niestety, Rorschach zmarł rok po publikacji książki. Po jego śmierci Samuel Beck, Bruno Klopfer i inni pracowali nad ulepszeniem oryginalnego systemu oceny testu. Już w 1939 roku test Rorschacha został zastosowany jako test osobowości (wobec takiego użycia testu Rorschach był nastawiony sceptycznie).

ProceduraTest składa się z 10 tablic z plamami atramentowymi (5 szaroczarnych, 2 szaroczerwone i 3 kolorowe). Tablice prezentuje się osobie badanej, która opowiada, co na nich widzi. W odpowiedziach bierze się pod uwagę:
  • interpretowany obszar (całość, części);
  • determinantę odpowiedzi (kształt, barwa, pozorny ruch);
  • poziom formy (zgodność obrazu z bodźcem);
  • treść (ludzie, zwierzęta).


Mierzony jest także czas reakcji na poszczególne tablice. Wypowiedzi są klasyfikowane według klucza, na podstawie którego tworzony jest psychogram.

KrytykaTest Rorschacha jest krytykowany dlatego, że:
  • przez pewne kręgi uważany jest za pseudonaukowy;
  • zwolennicy badania twierdzą, że odpowiedź badanego na temat niejasnych i pozbawionych znaczenia bodźców, może zapewnić wgląd w jego procesy myślowe, ale nie wyjaśniają w jaki sposób to następuje;
  • ostatnie badania wskazują, że plamy nie są całkowicie pozbawione sensu, i że pacjent zazwyczaj reaguje zarówno na jednoznaczne, jak i niejednoznaczne jej aspekty;
  • psycholog subiektywnie ocenia odpowiedzi osoby badanej.


Zobacz też

Bibliografiaostatnia modyfikacja 27 października 2015 r.