Metryki sprzężone (ITIL) Przekierowano ze strony: tension metrics ang. tension metrics

Metryki sprzężone - zestaw powiązanych ze sobą metryk w fazie ITIL Ustawiczne Doskonalenie Usług (ang. ITIL Continual Service Improvement), w ramach którego ulepszenie jednego z mierników negatywnie wpływa na pozostałe. Metryki sprzężone wprowadza się w celu zapewnienia, że osiągana jest odpowiednia równowaga.[1]

Bibliografia

  • OGC: ITIL® Foundation Handbook - Pocketbook from the Official Publisher of ITIL, TSO, ISBN: 9780113313495

Znaki towarowe

  • IT Infrastructure Library®, ITIL® are registered trade marks of the Cabinet Office;
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.