Ulga podatkowa Przekierowano ze strony: tax releif ang. tax releif

Ulga podatkowa - zwolnienia, odliczenia, obniżki albo zmniejszenia przewidziane w przepisach prawa podatkowego, których zastosowanie powoduje obniżenie podstawy opodatkowania lub wysokości podatku.

Rodzaje

Ulgi podatkowe można podzielić na:
  • uwzględniające poniesione przez podatnika koszty związane z uzyskaniem przychodu;
  • stanowiące zwrot kosztów związanych z egzystencją podatnika;
  • ulgi o charakterze rodzinnym;
  • ulgi o charakterze stymulacyjnym;
  • ulgi mające charakter zabiegu technicznego.


Regulacje prawne

W polskim prawie podatkowym przewidziane są ulgi podatkowe przy podatku dochodowym od osób fizycznych. Ulga taka może polegać na:
  • odliczeniu od uzyskanego dochodu;
  • odliczeniu od podatku;
  • zastosowaniu niższych stawek podatkowych.


Bibliografia

ostatnia modyfikacja 27 października 2015 r.